26.04.2018
Pomoč podjetjem pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih v okviru javnega povabila JP ASI 2017

Vsem podjetjem, ki se bodo lotila izdelave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, bo v pomoč gradivo z delavnic Aktiviranje potenciala 45+ (izvedenih 3. aprila v Novi Gorici in 10. aprila v Celju), ki lahko služi kot izhodišče za pripravo strategije starejših zaposlenih.

Na delavnicah sta predavateljici Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih. (Zavod ZAPOSLISE), in mag. Sergeja Planko (Partner Team), soavtorica Kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, prisotnim predstavili, kako vpeljati strategijo učinkovitega upravljanja starejših zaposlenih v prakso  ter kako lahko pri tem pomaga Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Osredotočili sta se na izdelavo, oblikovanje in operacionalizacijo strategije za uspešno upravljanje starejših zaposlenih in način, kako strategijo umestiti v sistem razvoja kadrov ter samo strategijo podjetja. Ponudili sta tudi praktični pregled možnosti za implementacijo strategije s predstavitvijo Kataloga ukrepov  za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki je namenjen podjetjem kot usmeritev pri ravnanju s starejšimi zaposlenimi.

 

 

 

 

Gradivo je dostopno tukaj. 

Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega skladaNa vrh