Razpis

10.02.2017
Pogosta vprašanja glede štipendije za deficitarne poklice

V nadaljevanju so navedene nekatere informacije, ki se nanašajo na štipendije za deficitarne poklice.

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.