20.08.2014
Obvestilo ponudnikom na 2. javno povabilo Mentorstvo za mlade (176. javno povabilo)

 

 

Sklad ponudnike na 2. javno povabilo »Mentorstvo za mlade« obvešča o podeljenih sredstvih po regijah, o prerazporeditvi sredstev in o spremembi javnega povabila. Ponudnikom, ki so bili izbrani, so bila v juniju, juliju in avgustu poslana obvestila o izboru. Sklad je v okviru javnega povabila podelil več kot 90 % razpoložljivih sredstev ponudnikom za 243 mentorstev in zaposlitev mladih. Nepodeljenih sredstev je le še za približno 24 mentorstev. Prejetih ponudb iz regij, kamor se sredstva prerazporeja, je več kot 200. Dodatna sredstva za javno povabilo niso predvidena.

 

Sklad je na sejah komisije za javno povabilo, ki so potekale 24. 6., 9. 7., 16. 7.,  23. 7. ter 13. 8. 2014 podelil sredstva razpoložljiva pred prerazporeditvijo na naslednjih regijah: Gorenjska, Goriška, Koroška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska in Spodnjeposavska. Za Jugovzhodno in Zasavsko regijo pa je sklad prejel manj ponudb kot je razpoložljivih sredstev.


V skladu s točko 12.2 javnega povabila, ki pravi: »V kolikor bodo sredstva za posamezno regijo ostajala neizkoriščena, lahko sklad sredstva prerazporedi na drugo regijo.«, se sredstva iz Jugovzhodne in Zasavske regije prerazporedi na ostale regije: (Gorenjsko, Goriško, Koroško, Notranjsko-kraško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Savinjsko in Spodnjeposavsko). Pri prerazporeditvi se je upošteval delež brezposelnih mladih od 15 do 29 leta v posamezni regiji.

 

Vsem ponudnikom, ki so bili izbrani, so bila poslana obvestila o izboru in v podpis pogodbe o sofinanciranju. Ponudnike, ki ne bodo izbrani zaradi že podeljenih sredstev na posamezni regiji, bo sklad o neizboru obvestil, ko bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju z vsemi izbranimi ponudniki in bo javno povabilo zaprto.


Poleg povečanja in prerazporeditve sredstev se v javnem povabilu spreminja pogoj povezan z uveljavitvijo novele Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno (Uradni list RS, št. 32/14).


Vse spremembe si lahko natančneje preberete v dokumentu javno povabilo, objavljenem na spletni strani javnega povabila.

 

 

Na vrh