Razpis

13.06.2014
Obvestilo o odpiranju ponudb na 5. javno povabilo UIZ (175. JP)

Ponudnike obveščamo, da bosta naslednji dve odpiranji ponudb, ki so prispele na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, 18. 6. 2014 in 7. 7. 2014 v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.Za odpiranje ponudb je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Strokovna komisija vse vlagatelje obvešča, da odpiranji ne bosta javni.