30.11.2017
Mladi z navdušenjem pristopili in sodelovali pri ustvarjanju »Pametne Slovenije«

Kompetenčni center za razvoj kadrov – KOC SOTRAG je v oktobru in novembru povabil k sodelovanju mlade različnih srednjih šol in jim omogočil, da so iz prve roke spoznali, kako se na profesionalen način oblikujejo ekipe, ki rešujejo različne zahtevne naloge. Njihova naloga je ustvariti vizijo bivanja v Sloveniji v prihodnosti po meri mladih. Poimenovali so jo vizija Pametne Slovenije.

Prvo dvodnevno delavnico z mladimi so izvedli 20. in 21. oktobra na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.

 

Prvi dan se je mladim predstavila akrobatska skupina Dunking Devils, ki je skozi vključevanje mladih v različne športe prikazala, katere vloge v timu kdo zavzema. Skladno s tem so oblikovali tri delovne time. 

  

Naslednji dan so se jim pridružili trije predavatelji. Nejc Kugler je mladim predstavil pogled na elemente pametnih mesti, sodobni urbanizem in trende razvoja sodobnih družb. Rajko Bošnjak je skozi lastno zgodbo predstavil, kako zelo je pomembno za ljudi, da to, kar delajo, delajo z veseljem. Marjan Velej je predstavil trenutno stanje in trende razvoja tehnik.

   

Mladi so oba dneva pod vodstvom profesionalne coachinje Alenke Planinc Rozman razvijali kompetence delovanja v timu. Na tak način so ustvarjali lastno vizijo Pametne Slovenije.


Naslednji dogodek za mlade je potekal v sredo, 8. novembra, na Srednji trgovski šoli Ljubljana. Mladi so se najprej skozi različne naloge posvetili grajenju timskega duha. Nato so se srečali s tehniko ustvarjanja skupinske vizije, poimenovano zmajevo sanjanje.

 

Bistvo te metode je, da ima vsak sodelujoči priložnost izražati svoje poglede, da skupina v prvi fazi t.i. sanjanja gradi in dopolnjuje skupno vizijo in šele v naslednji fazi analizira vse predlagane ideje. Na ta način pridejo na dan najboljše ideje.

 

Mladi so hitro prešli od ustaljenih vzorcev skupinske debate na metodo zmajevega sanjanja. Zato so v drugem delu delavnice že zelo uspešno nizali različne ideje o viziji Pametne Slovenije. Prav vsak je podal nekaj dobrih idej, tudi tisti, ki običajno bolj v tišini razvijajo svoje ideje. Iz oblikovanega nabora različnih pogledov in vizij bodo mladi v nadaljnjih srečanjih ustvarili svojo skupno vizijo. 
KOC SOTRAG je eden izmed Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.  

Na vrh