29.06.2018
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019

Javni razpis:

Obrazci:

Če imate težave z odpiranjem vloge vam predlagamo, da stisnjeno zip datoteko najprej prenesete na svoj računalnik in vsebino razširite (ekstrahirate), nato pa za urejanje odprete razširjeno oziroma ekstrahirano pdf datoteko.

Kontakti:

01 43 45 897 

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 5. 9. 2018 in za študente 5. 10. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019


Objava razpisa: 29. 6. 2018 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava


Predmet razpisa: Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

 

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

 

Pogoji: Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

 

·         izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

·         ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

 

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.

 

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

 

Način oddaje vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«.

 

Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega razpisa. Zadnji rok za oddajo vlog je:

-  sreda, 5. 9. 2018, za dijake in

-  petek, 5. 10. 2018, za študente

 

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.


Dodatne informacije so na voljo: 

- na spletni strani sklada v poglavju Zoisove štipendije

- na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,

- v poslovnem času telefonsko na številki 01 43 45 897,

- v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.

 

Na vrh