31.03.2017
Rok prijave: Potekel
Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (231. javni razpis)

Sklad je 31. 3. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 15/17 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018.


Polni naziv projekta: 
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018.

Rok prijave: 

  • od objave v Uradnem listu do 4. 5. 2017 do 14.30 ure (1. odpiranje) - zaključeno 
  • od 1. 10. 2017 do 25. 10. 2017 do 16. ure (2. odpiranje)

Obdobje izvajanja projektov (upravičenosti stroškov):

Vrednost razpisa: 2.116.114,00 EUR

 

Namen razpisa: povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. 


Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju). 

 

Prijavitelji na javni razpis so visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji in sicer:

  • samostojni visokošolski zavodi in
  • univerze.

Prijavitelji lahko oddajo le eno vlogo na posamezno odpiranje, v kateri lahko predložijo do največ 3 projektne predloge. Univerza lahko predloži do največ 3 projektne predloge za vsako članico univerze na posamezno odpiranje.

 

Način oddaje vloge:  

  • v fizični obliki, v enem izvodu, ter 
  • elektronsko na naslov: sipk@sklad-kadri.si. 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. V primeru, da prijavitelj ne pošlje vloge tudi elektronsko, mora vlogo, ki jo odda v fizični obliki, priložiti tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM, DVD-ROM ali USB-ključ). 

 

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za JR ŠIPK 2016 - 2018 – 1. odpiranje« in označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.  

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu sipk[@]sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si. 


Datumi predstavitev javnega razpisa so objavljeni tukaj.

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh