12.08.2016
Rok prijave: Potekel
Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (215. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:

Vloga:

Ostalo - (objavljeno 23.8.2016)

Izvajanje:


Poročanje in časovnice 

Zahtevki za sofinanciranje

Časovnice - koordinatorji

Časovnice - delovni mentorji

Časovnice študenti

Dejavnost 2


Dodatne informacije:

T: 01 434 10 81 


Uradne ure:

Ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, 

sreda tudi od 14. do 16. ure

Sklad je 12. avgusta 2016 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 54/16 objavil javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2016/2017.

Polni naziv razpisa: Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017 (215. javni razpis)


Objava razpisa
: 12. 8. 2016 na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS št. 54/16

 

Rok za oddajo vlog: 10. oktober 2016


Vrednost razpisa
: 3.992.210,00 EUR 

 

Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

 

Predmet sofinanciranja: so projekti (dejavnost 1), ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). Vsak projekt mora vključevati sodelovanje gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika, lahko pa vključuje tudi organizacijo z gospodarskega ali družbenega področja. Posamezni projekt se lahko izvaja najmanj 3 mesece in najdlje 5 mesecev, z zaključkom najkasneje 31. 7. 2017.

 

Prijavitelj: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan za oddajo vloge na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vpisani v razvid visokošolskih zavodov. 

Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. V vlogi lahko prijavitelj (univerza) predloži predlog za do največ 5 projektov za vsako članico univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do največ 5 projektov.


Način oddaje vloge: Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom »NE ODPIRAJ – Vloga za JR PKP 2016/2017« ali pa jo odda osebno v vložišču sklada, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro). 

 

Odgovori na pogosta vprašanja so objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si. 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh