29.11.2017
Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Delodajalci, objavite svoj namen podelitve štipendije in si zagotovite promocijo med potencialnimi štipendisti. Rok za oddajo objave je 31. januar 2018.

Namen javnega poziva je:

  • zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela,
  • ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in vnesejo objavo v Izmenjevalnico

 

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA) lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. 

 

Objave je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2018, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine. 

 

Dodatne informacije v povezavo z javnim pozivom ter Zakonom o štipendiranju (Zštip-1) so na voljo pri: 

  • skladu preko e-poštnega naslova kadrovske[@]sklad-kadri.si ali na telefonski številki 01 434 58 82 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro;
  • RRA.


Na vrh