15.03.2017
»Hitri zagon« za kompetenčne centre

V petek, 10. 3. 2017, je bila izvedena prva delavnica za projekte izbrane na razpisu Kompetenčni centri za razvoj kadrov za obdobje 2017 in 2018, ki so se jo udeležili predstavniki vseh 11 novo izbranih kompetenčnih centrov.


Na delavnici smo izbranim konzorcijem podali informacije, ki so nujne za hitri zagon izbranih projektov ter predstavili celotno ekipo, ki  bo na strani sklada skrbela za čim boljšo podporo projektnim pisarnam.Delavnice so se udeležili predstavniki vseh 11 izbranih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC) in povabljeni deležniki. Udeležence je na začetku nagovoril direktor sklada, mag. Robert Marolt, ki je povedal nekaj besed o preteklih uspehih kompetenčnih centrov. Sledil je nagovor Irene Kuntarič Hribar iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je poudarila je pomembnost kvalitetnega izvajanja projektov v obdobju 2017-2018 za prihodnje razpise za kompetenčne centre. Gorazd Jenko iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko  politiko  je predstavil SRIP-e in njihovo navezavo na KOC-e. Na koncu je navzoče pozdravila še Urška Marentič iz Centra RS za poklicno izobraževanje. Nato so sledile konkretne predstavitve dejavnosti, ki jih morajo novonastali kompetenčni centri čim prej izvesti.  

 

 

 

»Hitri zagon« za kompetenčne centre
»Hitri zagon« za kompetenčne centre
»Hitri zagon« za kompetenčne centre
»Hitri zagon« za kompetenčne centre

Na vrh