12.01.2018
Dopolnitev JP ASI 2017 glede časa oddaje ponudbe

Sklad želi omogočiti ponudnikom oddajo ponudb na v povabilu navedenih mestih, zato dopolnjuje točko 18.2 javnega povabila

Rok in način predložitve ponudbe, 2. odstavek, ki se sedaj glasi:


»Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 15. 1. 2018 do najpozneje 30. 3. 2018. Če je ponudba oddana 15. 1. 2018 pred 9.00, se zaradi možnosti oddaje ponudbe na vseh v povabilu navedenih mestih  upošteva kot ura in minuta prispetja 15. 1. 2018 ob 9.00.«

 

Navedeno spremembo je komisija javnega povabila sprejela zaradi ugotovljenega velikega interesa in možnosti, da bo število vlog hitro preseglo predviden prag razpoložljivih sredstev. V zadnjem tednu je prispelo tudi več vprašanj potencialnih ponudnikov v zvezi z oddajo ponudbe v nočnem času.

 

Komisija želi s spremembo omogočiti, da ponudniki oddajo svojo ponudbo na vseh v povabilu navedenih mestih. Na ta način sklad ne zaostruje pogojev za oddajo ponudbe.

 

Povezave:

- Besedilo spremembe objavljeno v celoti (.pdf)

- Javno povabilo ASI z vsemi dokumenti

 


Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

 

 

 

Na vrh