28.02.2018
Delavnice Kompetentna Slovenija v letu 2018

KOC 2.0 tudi v letu 2018 uspešno nadaljuje s serijo delavnic Kompetentna Slovenija, ki potekajo v sodelovanju z deležniki na različnih koncih Slovenije.

»KOMPETENTNA SLOVENIJA« v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 omogoča in vabi na naslednje delavnice:

 

Dvojček delavnic

Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), Panjan Vanja, Odvetniška družba Simčič in Panjan, o.p., d.o.o.                                                                      

 

Lokacija: Ljudska univerza Kranj, Medgeneracijskem centru LU Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj

                                                          

8. 3. 2018

9h-12h

 

Prijava

HR pravo za nepravnike,

Andreja Mrak, IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve        

 

Lokacija: Ljudska univerza Kranj, Medgeneracijskem centru LU Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj

 

 

8. 3. 2018

Prijava

12:30h-15:30h

»V BITKI ZA TALENTE - KAJ MORATE VEDETI O KADROVANJU IN VODENJU,

ČE HOČETE BITI PRIVLAČEN DELODAJALEC«, Matej Delakorda, Tamara Valenčič in Saša Mrak, MBA (IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve)

 

Lokacija:  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana

 

22. 3. 2018

Prijava

9h-15h

Dvojček delavnic

Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), Panjan Vanja, Odvetniška družba Simčič in Panjan, o.p., d.o.o. 

                                                                     

Lokacija: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

                                             

29. 3. 2018

Prijava

9h-12h

HR pravo za nepravnike, Andreja Mrak, IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve  

        

Lokacija: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

 

29. 3. 2018

Prijava

12:30h-15:30h

Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje,

Mag. Dobran Juričan in Bojan Jus, Energos d.o.o.   

 

»Lean leadership v agilni poslovni kulturi«,

mag. Janez Žezlina, Energos d.o.o.   

 

Lokacija: Kočevje (bolj natančna lokacija bo znana kmalu)

 

5. 4. 2018

Management idej,

mag. Primož Zupan   

 

Lokacija:  Ljubljana

 

12. 4. 2018

"ZMAGOVALNA MISELNOST USPEŠNEGA VODJE",

Branko Žunec-BMC International

 

Lokacija: Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana

 

20. 4. 2018 (pozor, spremenjen termin)

 

9-13 ure Prijava

 

O govorici telesa in javnem nastopanju,

Anja Križnik Tomažin

 

Lokacija: Center dnevnih aktivnosti, Livade 7a (objekt A), 6310 Izola 

 

26. 4. 2018

»MOTIVACIJA IN SAMOMOTIVACIJA«, Željko Ćurić, OK Consulting d.o.o. 

 

Lokacija: (bolj natančna lokacija bo znana kmalu)

 

17. 5. 2018

"NASTOPAJTE KOT OBAMA IN PRODAJAJTE KOT JOBS", Mag. Andreja Jernejčič

 

Lokacija: (bolj natančna lokacija bo znana kmalu)

 

24. 5. 2018

Dvojček delavnic

 

»TIMSKO DELO«, dr. Matej Tušak

 

»SPREJEMANJE ODGOVORNOSTI DO SKUPNIH REZULTATOV«, Alenka Planinc Rozman

 

Lokacija: Ajdovščina (bolj natančna lokacija bo znana kmalu)

 

31. 5. 2018

»POSLOVNI PROTOKOL«, Ksenija Benedetti 

 

Lokacija: OOZ Ravne na Koroškem

 

21. 6. 2018

 

 Vljudno vabljeni!

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh