12.05.2014
Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih

V ciklu brezplačnih predavanj in delavnic z naslovom »Brez razvoja ljudi – razvoja ni«, je sklad na Ljubljanskem podjetniško-obrtniškem sejmu LOS v petek, 9. maja, organiziral predavanje "Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih". Predavatelj Miha Bavec iz Transformacije d. o. o. je izpostavil nekaj zanimivih izhodišč, kako v podjetju izboljšati delovno vzdušje in kaj so najmočnejši dejavniki, ki motivirajo zaposlene.

V petkovi dvourni delavnici, ki so se je udeležili vodje kadrovskih služb, direktorji ter drugi predstavniki različnih podjetij, je predavatelj na podlagi večletnih izkušenj dela z različnimi podjetji slikovito predstavil simbiozo in učinkovitost sodelovanja interesov podjetja in zaposlenega.

 

Če je podjetje drevo, ki ima interes, da se razvija in množi, potrebuje čebele – zainteresirane zaposlene, ki mu omogočajo razvoj in rast. Vendar mora drevo – podjetje spoštovati tudi interes zaposlenih, ki želijo od drevesa dobiti med – plačo za svoje življenje oz. svoj »panj«. Interes podjetja in zaposlenega je sicer različen, učinek njunega sodelovanja pa je v dobrobit obeh.

 

Naloga vodstvenega kadra v podjetju je, da zna združiti interese podjetja in zaposlenega in oblikuje pravi način, kako vsi zaposleni lahko pripadajo nekemu podjetju. Tako se oblikuje kultura pripadnosti v podjetju. V takšni kulturi pa se lahko z vodji, ki znajo dobro organizirati proces, poslušati in upoštevati želje in sposobnosti zaposlenih, oblikuje dobra in pozitivna klima za delo. Izpostavil je tudi, da se v organizacijah, kjer način sodelovanja ni dorečen, oz. je organizacijska klima slaba, dela manj učinkovito in vsaka sprememba veliko intenzivneje učinkuje na delovni proces.


Sodelujoči na delavnici so se strinjali, da se zaposlenih ne da motivirati z enkratnim dejanjem ali izrednim dogodkom, temveč je največji motivacijski dejavnik vzdušje, kjer vladajo dobri medosebni in delovni odnosi in se zaposleni počuti dobro ter lahko razvija svoje sposobnosti in talente v dobrobit razvoja podjetja. Sodelovanje med interesi podjetja in zaposlenega, ustvarjanje dobre kulture in dobre klime rezultirajo v učinkovitosti podjetja.  To pa je značilnost zdravega podjetja.

 

Predstavitev z dogodka


Izvedena delavnica je hkrati tudi vabilo k novemu ciklu brezplačnih delavnic »Brez razvoja ljudi – razvoja ni«, ki jih bo Sklad v mesecu juniju organiziral v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene (VKO) za vodstvo in upravljalce zaposlenih v podjetjih.

Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih
Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih
Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih
Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih
Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih

Na vrh