Statistika

Število vseh članov
Skupaj:9665
Število članov po tipu uporabnika
Drugo:3180
Delodajalec:1587
Izobraževalna ustanova:179
Novinar:22
Dijak:499
Raziskovalna ustanova:13
Svetovalec:67
Študent:3446
Raziskovalec:166
Število članov po državah
Število članov glede na področje študija ali raziskave
Število članov glede na stopnjo študija
Dodiplomski - višješolski strokovni:55
Dodiplomski - visokošolski strokovni:161
Dodiplomski - univerzitetni:766
Specialistični:12
Magistrski:719
Doktorski:233
Poddoktorski:6
Srednješolska:218
Število članov na posamezni instituciji
Na vrh