O klubu

ŠTUDENTI!


Si želite pridobiti informacije o možnostih štipendij za srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje, informacije o študiju v tujini, si želite navezati stike s Slovenci v tujini, pridobiti informacije o potrebah delodajalcev in kadrovskih štipendijah, ki jih ti razpisujejo?

RAZISKOVALCI!


Si želite pridobiti informacije o možnostih za mednarodno mobilnost, vas zanima izpopolnjevanje in znanstveno sodelovanje s tujimi institucijami in posamezniki, bi radi navezali stike s Slovenci po svetu, bi se radi povezali in povabili v svojo raziskovalno sredino raziskovalca iz tujine?

DELODAJALCI!


Bi radi navezali stike ali pridobili štipendiste med dijaki ali študenti? Vas zanimajo informacije o možnostih sofinanciranja kadrovskih štipendij, sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in drugih oblikah sofinanciranja razvoja kadrov?


Potem je spletni klub sklada pravi za vas!


Člani spletnega kluba javnega sklada boste prejeli tudi tedensko glasilo z najnovejšimi novicami, ki vas zanimajo. Preko klepeta boste dobili odgovore na vprašanja, ki vam rojijo po glavi. Imeli boste možnost sodelovati in predlagati forume ter izraziti svoje mnenje o aktualnih temah, povezanih z izobraževanjem.


Z vpisom v Klub dovoljujete, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije kot upravljavec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve za čas do preklica vaše privolitve z nameni opisanimi zgoraj.


Z včlanitvijo v spletni klub sklada potrjujete, da se strinjate s Pravili spletnega kluba javnega sklada.

Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

Želim postati član spletnega kluba javnega sklada.Na vrh