Sklad spodbuja znanstvenoraziskovalna sodelovanja doktorskih in podoktorskih raziskovalcev na mednarodnem nivoju, predvsem z namenom, da bi pridobili nova znanja in spretnosti na področju raziskovalnega dela.

Več o štipendijah sklada za znanstvenoraziskovalno delo v tujini je tukaj.

no news in this list.

Aktualni razpisi
Rok prijave: še 325 dni
21.12.2018
Rok prijave: še 172 dni
27.12.2017
Na vrh