Pomembno je sodelovati, ne zmagati
Znani rek pravi, da je pomembno sodelovati in ne zmagati, pa vendar se dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna lahko pohvalijo tudi z zmago, in to ne samo eno! Na Evropskem tekmovanju v gozdarskih veščinah, ki se ga udeležujejo že 11 let, so bili trikrat evropski prvaki, petkrat so dosegli drugo mesto, ter dvakrat tretje mesto. V konkurenci 18 držav, kjer se merijo poznavanje gozda ter specifična znanja pri tehniki dela z motorno žago (menjava verige in obračanje meča, kombinirani rez, precizni rez, zasek in podžagovanje ter kleščenje), se s temi rezultati uvrščajo v sam evropski vrh. Letos na tekmovanje odhajajo v Estonijo.


Evropsko tekmovanje v gozdarskih veščinah, zasek in podžagovanje

 »Dijaki na tekmovanjih pokažejo in preverijo nivo znanja, ki so ga osvojili med izobraževanjem. Pridobivajo tudi komunikacijske in predstavitvene veščine, se urijo v vztrajnosti ter potrpežljivosti. Zaradi vseh preizkušenj v času priprav na tekmovanje in na tekmovanju samem odidejo iz srednje šole zrelejši, bolj samostojni ter odgovorni in bolj pripravljeni na izzive, ki jih čakajo v življenju.«

Janez Meden, mentor na Evropskem tekmovanju v gozdarskih veščinah

 


Zakonito vdiranje v sefe
Malo za šalo, malo zares, ampak če ste pozabili kodo za sef, v katerem imate shranjene svoje dragocenosti, se lahko za pomoč obrnete kar na dijake Gimnazije Nova Gorica. Že več let se namreč udeležujejo mednarodnega tekmovanja iz vdiranja v fizikalne sefe, ki poteka vsako leto na Weizmannovem inštitutu v Izraelu. Vsaka na tekmovanju sodelujoča skupina za udeležbo na tekmovanju izdela sef – zaklenjeni zaboj, ki se ga odklene z reševanjem netrivialnih fizikalnih ugank. Na tekmovanju imajo skupine 10 minut, da konkurenčni ekipi vdrejo v sef. Ocenjujeta se izvirnost in izvedba uganke v zaklepnem mehanizmu, koliko skupinam ni uspelo vdreti v sef, v koliko sefov je uspela vdreti lastna skupina in kako so sef ocenile ostale skupine. V letu 2012 so zasedli odlično drugo mesto. Na letošnjem tekmovanju v marcu 2015 so na tekmovanju zmagali dijaki Gimnazije Želimlje.

 

Tekmovanje v vdiranju v fizikalne sefe

»Dijaki, ki se udeležijo tekmovanja, več mesecev načrtujejo in izdelujejo sef. Med tem procesom spoznajo, kakšne korake je potrebno prehoditi in kakšne težave premostiti na poti od zamisli do izdelave delujočega ter vzdržljivega sefa. Poleg potrebnega dobrega teoretičnega poznavanja fizikalnih principov morajo dijaki uporabiti tudi veliko inženirskega znanja, da sef na koncu deluje, kot so si zamislili. Velikokrat je treba prvotne zamisli prilagoditi, spremeniti ali celo opustiti, pogosto se med procesom izdelave sefa pojavijo nove ideje. Dijaki spoznajo proces načrtovanja in izdelave prototipa znanstvenega in inženirskega izdelka.«

Miran Tratnik, mentor na tekmovanju v vdiranju v sefe


 


Leti, leti, leti….brezpilotno letalo
Študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so se tudi letos, že osmič zapored, odpravili v Tucson, Arizona, ZDA, na tekmovanje v gradnji daljinsko vodenih brezpilotnih letal, ki ga organizira ameriški inštitut za aeronavtiko in astronavtiko. Gre za tekmovanje, na katerem študenti letalstva teoretično znanje, ki so ga pridobili v času študija, uporabijo za gradnjo tekmovalnega letala na daljinsko vodenje, za kar je potrebno dobro poznavanje aerodinamike, mehanike letalskih konstrukcij, materialov, elektrotehnike, letalskih elektro-pogonov ter znanje pilotiranja letal. Kljub temu, da se je tekmovalno letalo med potjo na tekmovanje poškodovalo in je bila tako udeležba na tekmovanju vprašljiva, so študenti do začetka tekmovanja letalo z vztrajnostjo in trdim delom uspeli popraviti; kljub neljubemu pripetljaju so v konkurenci 84 ekip iz 16 držav tudi zmagali. Študenti so se tako po mnenju njihovega mentorja ob neljubem dogodku naučili zelo pomembne življenjske lekcije – da timsko delo in tekmovalni duh rodita vrhunske rezultate ter da ne glede na to, kako brezizhodno se zdi stanje, nikoli ne gre obupati.

 

Tekmovalci na tekmovanju v gradnji brezpilotnih letal

 »Na tekmovanju študenti pridobijo praktično znanje, kako izdelati čim bolj konkurenčno letalo, kako konstruirati učinkovito letalo, ki hitro leti, z majhno porabo energije, kako uporabiti lahke materiale za konstruiranje letala, spodbujajo se inovativne ideje za izdelavo mehanizmov, naučijo se izračunati dejanske letalne lastnosti letala, načine testiranja letala ter merjenja dejanskih letalnih lastnosti s snemalniki parametrov leta. Študenti se naučijo teoretično znanje, pridobljeno v času študija, prenesti v prakso ter timskega dela, kar lahko s pridom izkoristijo tudi pri izdelavi diplomske naloge, pri zaposlitvi v letalski industriji ali pri nadaljnjem študiju. Tekmovanje ima namreč vse lastnosti konkurenčnega boja na trgu izdelkov, kjer različni izdelovalci konkurirajo na globalnem trgu in se borijo za tržni delež ter skušajo z izdelkom čim bolj zadostiti zahtevam trga. Študenti grejo praktično skozi celoten proces, od zahtev, razvoja izdelka do izdelave izdelka in preizkusa izdelka v praksi.«

Tadej Kosel, mentor na tekmovanju v gradnji brezpilotnih letal

 

Več o dogajanju na tekmovanju v živo na: https://www.youtube.com/watch?v=2ODy9sElsPo

 


Tekmuj in sodeluj pri »zdravljenju« sveta

Dijaki Gimnazije Vič se bodo letos že peto leto udeležili tekmovanja ISWEEEP (International Sustainable World - Energy, Engineering, Environment – Project Olympiad). Gre za olimpijado, kjer se tekmuje v kategorijah energija, inženiring, okolje in trajnostni razvoj, ter je naravnana v smer neposredne uporabnosti raziskav na področju trajnostnega razvoja. Tekmovanje organizirajo Harmony Public Schools in K-12 Public Charter School System s partnerji iz univerzitetnih ustanov ter industrije in z izdatno finančno podporo Cosmos Foundation ter drugih sponzorjev na področju energetike in podjetij, ki se ukvarjajo z reševanjem okoljskih problemov ter računalništva. Na tekmovanju v Hustonu, ZDA, tekmujejo predststavniki iz okoli 70 držav sveta in več kot 40 zveznih držav ZDA. Dijaki Gimanzije Vič se lahko pohvalijo že s štirimi srebrnimi in tremi bronastimi priznanji.

International Sustainable World - Energy, Engineering, Environment – Project Olympiad

»Poudarek tekmovanja je umestiti raziskovanje v širši družbeni kontekst, čim bolj pokazati neposredno praktično uporabnost svoje raziskave ali v nalogi vsaj načrtovati konkretno nadaljevanje raziskovanja v to smer. Taka naravnanost na slovenskih tekmovanjih ni izražena v tolikšni meri, čeprav je izjemno pomembna.

Poleg tega se udeleženci naučijo svoje delo predstaviti na vseh ravneh zahtevnosti:

-  enostavno razložiti temeljne pojme najmlajšim obiskovalcem, ki prihajajo z osnovnih šol, in laičnim odraslim,

-  poglobljeno pojasniti in utemeljiti svoje izsledke strokovnjakom z raziskovalnih ustanov in

-  predstavnikom podjetij in politikom prikazati pomen ter uporabnost svoje raziskave.

Ključno pri predstavitvi je, da je zanimiva in privlačna, da dijaki sposobni prilagoditi se zahtevnosti publike. Seveda pri tem pridobivajo tudi jezikovne sposobnosti izražanja v angleškem jeziku.

Avtentičnost raziskave udeleženci dokazujejo s tiskano različico raziskovalnega poročila in skrbno vodenim dnevnikom skozi celotno obdobje raziskovanja, česar slovenska tekmovanja ne zahtevajo.«

Alenka Mozer, mentorica na tekmovanju ISWEEEP

 

 

 

Na vrh