IELTS - International English Language Testing System

IELTS (International English Language Testing System) je mednarodni izpit iz angleškega jezika, ki ocenjuje jezikovno spretnost kandidatov, ki se odpravljajo na študij ali delo v angleško govoreče države. Je eden najbolj uveljavljenih mednarodno priznanih izpitov iz angleščine, ki ga priznava več tisoč izobraževalnih ustanov, strokovnih združenj in vladnih služb v 120 državah.

 

Izpis IELTS je potrebno opraviti za pridobitev vize za bivanje ali študij v državah Commonwealtha, vse bolj priznan pa je tudi na univerzah in drugih visokošolskih ustanovah v Združenih državah Amerike. Najnovejši podatki glede priznavanja izpita IELTS v ZDA so na voljo na spletni strani IELTS.

 

Izpit IELTS lahko opravljate v dveh različicah: Academic ali General Training. Za vpis na univerzitetni študijski program, ki poteka v angleščini, je potrebno opravljanje različice Academic Module. Za vpis v srednjo šolo, visokošolski študijski program ali delo v Avstraliji, Novi Zelandiji ali Kanadi je potrebno opravljanje različice General Training Module.

 

Z izpitom IELTS se z ocenami od ena (ne zna angleško) do devet (obvlada angleško) ocenjuje sposobnost sporazumevanja v angleščini na slušnem, bralnem, pisalnem in govornem področju. Splošno določenega kriterija za pozitivno oceno ni, saj vsaka ustanova sama določi, kako uspešno morate kandidat opraviti izpit.

 

V Ljubljani je možno IELTS opravljati vsak mesec, razen avgusta, na British Council.

 

Dosežena ocena na izpitu IELTS velja dve leti. Rezultati izpita so znani trinajsti dan po izpitu. Več informacij o izpitu IELTS je na voljo na spletni strani http://www.ielts.org.

 

 

no news in this list.

Na vrh