no news in this list.

Izpiti za študij v ZDA

Za študij v ZDA je praviloma potebno opraviti nekatere izpite. Pri načrtovanju je pomembno upoštevati roke prijav ter čas, potreben da rezultati prispejo na izbrano šolo pred pretekom roka za prijavo.

 

Testiranju znanja angleškega jezika je namenjen izpit TOEFL - Test of English as a Foreign Language, vedno več šol pa sprejema tudi rezultate britanskega testa IELTS. Stopnja zahtevanega znanja se med institucijami lahko razlikuje, podatek o zahtevanem minimalnem številu točk pa institucije objavljajo na svojih spletnih straneh.

 

Za sprejem na dodiplomski študij je potrebno praviloma opraviti ACT, SAT I in/ali SAT II iz posameznih predmetov. Tip zahtevanih izpitov določi šola, ki običajno tudi navede zahtevan ali želen rezultat, ki je pri bolj selektivnih šolah praviloma višji.

 

Za sprejem na podiplomski študij pa je več različnih testov, pri čemer tudi tu določi šola, kateri so zahtevani ob prijavi na določen program:

  • GRE splošni ali za področje,
  • GMAT - za področje managementa,
  • MAT - za področje izobraževanja ali psihologije.

Strokovne šole, kot npr. šole za pravo, medicino, stomatologijo, veterinarsko medicino, ipd., imajo posebne teste:

  • stomatologija - Dental Admission Test (DAT),
  • medicina - Medical College Admission Test (MCAT),
  • zdravstvena nega - dodiplomski študij zdravstvene nege ter opravljen licenčni izpit NCLEX-RN,
  • veterinarska medicina - Veterinary Aptitude Test (izjemoma tudi MCAT ali GRE),
  • pravo - Law School Admission Test (LSAT).

 

Več informacij o posameznem izpitu:

Na vrh