Študijski obiski so namenjeni pridobivanju novih znanj, poglobitvi že pridobljenega strokovnega znanja ali pridobivanju delovnih in praktičnih izkušenj. Opravljanje študijskih obiskov v tujini pa poleg navedenega prinaša še priložnost za stik z drugo kulturo in jezikom.


Študijski obiski lahko trajajo nekaj mesecev, semester ali celo leto, lahko pa so tudi krajši.


Študijski obiski se lahko izvajajo v okviru programov, med katerimi je med študenti zagotovo najbolj poznan Erasmus+. Prednost programov je predvsem podpora, ki jo tak program lahko nudi – znana ustanova v tujini, pomoč pri nastanitvi, velikokrat tudi možnost financiranja in enostavnejšega priznavanja v tujini opravljenih obveznosti.


Z individualno organiziranim obiskom je vložek časa in dogovorov sicer večji, vendar pa je lahko večje tudi zadovoljstvo z izbranim obiskom, saj je pri organiziranih programih manjša izbira gostujočih ustanov. V okviru organiziranih programov odhaja na isto lokacijo tudi več študentov, ki potem v tujini tvorijo skupnost tujih študentov, zato je tako lahko tudi integracija v gostujočo državo manjša.


Sklad za nekatere študijske obiske omogoča tudi pridobitev štipendije. Več o štipendijah sklada za študijske obiske je tukaj. 

 

no news in this list.

Na vrh