Dovoljenje za bivanje v državah Evropske unije:
V času študija lahko prebivate v drugi državi Evropske unije (28 držav članic Evropske unije + Islandija, Lihtenštajn in Norveška), če:
•    ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
•    imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira), ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
•    imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Dovoljenje za bivanje v tretjih državah:
Zanj je treba zaprositi na veleposlaništvu ali drugem predstavništvu tiste države, v kateri se odvija študij. Prijavi je praviloma treba priložiti potrdilo o sprejemu, potrdilo o zadostnih sredstvih za preživljanje in študij ter potrdilo o zagotovljeni nastanitvi v tujini. Velikokrat so potrebna tudi druga potrdila, odvisno od posamezne države, zato se je treba pravočasno pozanimati o zahtevanih dokazilih in o tem, koliko časa trajata obdelava vloge in odobritev izdaje dovoljenja za bivanje.

Podatki o predstavništvih vseh držav so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ).


Ureditev prebivališča

V Sloveniji
Kadar nameravate začasno oditi z območja Republike Slovenije za več kot tri mesece npr. zaradi študija, morate svoj začasen odhod v tujino prijaviti kateri koli upravni enoti ali krajevnemu uradu na območju Republike Slovenije, preden odpotujete. To lahko storite bodisi osebno na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije bodisi prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo odhoda lahko z vašim pooblastilom opravi tudi tretja oseba. Več informacij dobite tukaj.

V tujini

  • Evropska unija

V prvih treh mesecih prijava prebivanja ni obvezna, vendar to lahko storite, če želite. Po treh mesecih pa se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (praviloma je to upravna enota ali pristojna policijska postaja).

Več informacij o prijavi prebivališča v posameznih državah je na spletni strani Tvoja Evropa.

  • Tretje države

Prijavo prebivališča v tujini je treba opraviti takoj po prihodu v državo izobraževanja. Priporočljivo je, da se o prijavi prebivališča v tujini pozanimate pred prihodom. Velikokrat to možnost zagotovi izbrana izobraževalna ustanova, sicer pa bodo imeli vse potrebne informacije o tem, kako in kje urediti prijavo.Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je potrebno urediti pred odhodom na študij, saj je brez urejenega zdravstvenega zavarovanja obisk zdravnika v tujini zelo drag. Državljani Slovenije, ki so na študiju v drugi državi članici Evropske unije, EGP in Švici, Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji in Črni gori in imajo na podlagi potrdila o šolanju pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, so upravičene do zdravstvenih storitev v teh državah v skladu z evropskim pravnim redom oziroma meddržavnim sporazumom o socialnem zavarovanju. Nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v teh državah lahko uveljavljajo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma konvencijskim potrdilom. Več informacij lahko dobite tukaj.


Za države, v katerih ta možnost ne obstaja, je treba zagotoviti zdravstveno zavarovanje drugače, največkrat kar v državi študija. Velikokrat to možnost zagotovi izbrana izobraževalna ustanova, prav tako ima običajno vse informacije o tem, kako in kje urediti zdravstveno zavarovanje.


V ZDA in nekaterih drugih državah je potrebno zdravstvene storitve plačati. Po vrnitvi v Slovenijo je mogoče zaprositi za povračilo stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Več informacij o povračilu stroškov za zdravstvene storitve v tujini lahko najdete tukaj.

 

 

Na vrh