Prijavni postopek na univerze v tujini lahko zahteva kar nekaj priprav, zato je z zbiranjem informacij in potrebnih dokumentov smiselno začeti vsaj leto in pol pred nameravanim odhodom v tujino. Na izbranih izobraževalnih ustanovah se je treba dobro pozanimati o točnem roku, načinu prijave in zahtevanih dokazilih ali priporočilih, ki jih je treba priložiti prijavi. Ker ima lahko vsaka izobraževalna ustanova drugačne zahteve glede oddaje prijave in potrebnih prilog, je ta navodila treba natančno prebrati in tudi dosledno upoštevati.

Največ informacij je na voljo kar na spletnih straneh izobraževalnih ustanov oziroma na njihovih podstraneh, ki so namenjene mednarodnim študentom. Roki prijav, višine šolnin, možnosti štipendiranja, prijavni postopki in druge informacije se namreč praviloma razlikujejo glede na to, ali gre za domače študente ali za tuje. Državljani držav Evropske unije, ki odhajajo na študij v drugo državo Evropske unije, imajo pravico do enake obravnave kot domači študentje.

V veliko pomoč s svetovanjem in informacijami je lahko osebje prijavnih služb za tuje študente oziroma mednarodnih pisarn tujih univerz.
Prijava je običajno sestavljena iz:
-    prijavnega obrazca,
-    življenjepisa,
-    motivacijskega pisma ali eseja,
-    dokazil o dosedanjem izobraževanju
-    priporočilnih pisem,
-    rezultatov jezikovnih testov,
-    rezultatov morebitnih drugih testiranj,
-    portfolia (običajno za študijske programe na področju umetnosti).

Nekatere izobraževalne ustanove v postopku odločanja o sprejemu s kandidati opravijo tudi intervju (osebno, telefonsko ali prek Skypa).

  • Jezikovni izpiti

Večina šol za sprejem na študij zahteva opravljanje standardiziranega izpita iz jezika, v katerem se izvaja izobraževanje. Namen teh izpitov je zagotavljanje znanja jezika na ravni, kot je potrebna za učinkovit študij na izbranem študijskem programu. Večino izpitov je možno opraviti v Sloveniji ali sosednjih državah. Informacije o razpisanih datumih in izpitnih centrih so na voljo na uradnih spletnih straneh standardiziranih izpitov, prav tako pa se prek spletne strani praviloma opravi tudi prijava na izpit.

Kadar je treba rezultate izpitov priložiti prijavi na študijski program, je treba izpit opraviti dovolj zgodaj. Pogosto izpitni center rezultate pošlje neposredno izobraževalni ustanovi. Informacije o tem, kateri izpit je treba opravljati in kakšno je minimalno zahtevano število točk, so običajno navedene na spletnih straneh izobraževalnih ustanov.

Za angleški jezik sta najpogostejša izpita IELTS in TOEFL, za nemški jezik morajo študentje predhodno opraviti izpit DSH ali TestDaf, za francoski jezik pa izpit DELF.

  • Priporočila

Ob prijavi za sprejem na študij izobraževalne ustanove velikokrat zahtevajo priporočilna pisma profesorjev ali delodajalcev, ki morajo biti običajno oddana v zapečateni kuverti ali pa jih avtor priporočila pošlje neposredno tuji univerzi. Nekatere univerze zahtevajo le kontakt osebe, s katero po potrebi sami stopijo v stik. Pomembno je, da kandidat za priporočilo prosi osebo, ki zelo dobro pozna njega in njegovo delo, in da z zbiranjem priporočil začne dovolj zgodaj.

  • Sprejemni izpiti

Nekatere tuje izobraževalne ustanove za sprejem zahtevajo opravljanje sprejemnih izpitov. Običajno je namen tovrstnih izpitov zagotavljanje ustrezne ravni znanja, sposobnosti ali talenta pri izbranih kandidatih, kot ga zahteva študij na izbranem študijskem programu. Izpiti so pogosti pri umetniških akademijah, pojavljajo pa se tudi pri sprejemu na nekatere druge študijske programe, kot so npr. študij medicine, veterine, prava, managementa ali pri izredno konkurenčnih študijskih programih/izobraževalnih ustanovah.

Standardizirani izpiti se zahtevajo tudi za skoraj vse ravni izobraževanja v ZDA, z njimi pa se merijo sposobnosti, ki jih kandidati potrebujejo za to, da bodo pri študiju lahko uspešni. Višja dosežena ocena prinese večjo možnost sprejema na izbrano izobraževalno ustanovo.

Za sprejem v prvi letnik dodiplomskega študija v ZDA je običajno treba opravljati test SAT ali ACT. Večina izobraževalnih ustanov sprejema oba testa, zato je najbolje, da se kandidat odloči za tistega, ki mu glede na način reševanja bolj ustreza, in meni, da bo lahko na njem dosegel boljši rezultat. Nekatere izobraževalne ustanove zahtevajo tudi dodatne izpite SAT za posamezni predmet (t. i. SAT Subject Test). Test GRE je treba praviloma opravljati za sprejem na podiplomski (praviloma magistrski) študij v ZDA, pri čemer pa so za določena področja velikokrat predpisani tudi drugi testi. V zadnjem času opravljanje tega testa zahtevajo tudi nekatere izobraževalne ustanove v Evropi.

Vse navedene izpite je možno opravljati v Sloveniji. Na spletu so na voljo številni materiali, namenjeni pripravi na posamezni test, literaturo za pripravo pa si je mogoče izposoditi tudi v knjižnici skladovega svetovalnega centra EducationUSA.

  • Intervju za sprejem na program

Intervjuji za sprejem so v nekaterih tujih državah pogosti, še posebej za sprejem na podiplomske študijske programe. S tovrstnimi intervjuji se je priporočljivo predhodno seznaniti in se nanje dobro pripraviti, saj ima lahko osebna predstavitev velik vpliv na sprejem na želeno izobraževalno ustanovo. 

 

 

Na vrh