Pri izbiri študija v tujini je treba preveriti tako javno veljavnost izobraževalne ustanove kot tudi programa, saj slednje po vrnitvi zagotavlja, da se postopek vrednotenja izobraževanja v Republiki Sloveniji sploh lahko začne.

Javno veljavna je tista izobraževalna ustanova, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno ustanovo, ki spada v njen šolski/študijski sistem po posameznih vrstah izobraževanja.

Javna veljavnost izobraževalne ustanove in študijskega programa se lahko preveri prek pisarne ENIC-NARIC v posamezni državi ali pri slovenski podružnici centra ENIC-NARIC, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

http://www.mizs.gov.si/Več o vrednotenju v tujini zaključenega izobraževanja lahko preberete v sekciji "Vrednotenje in priznavanje«.

Na vrh