Izobraževalni sistemi se med državami razlikujejo, zato je poznavanje razlik in posebnosti posameznih izobraževalnih sistemov pri odločanju za študij v tujini izjemno pomembno.

Podatki o izobraževalnih sistemih držav članic Evropske unije so na voljo na spletnem portalu Ploteus ali Eurydice in Eurypedia.

 Podatki o izobraževalnih sistemih držav izven Evropske unije pa so dostopni na spletnih straneh mednarodnega združenja univerz International Association of Universities.

no news in this list.

Na vrh