Izobraževanje v tujini

Poglavje vključuje informacije o možnih oblikah mobilnosti v tujino in štipendij, in sicer:

  • študij v tujini za pridobitev ravni izobrazbe v tujini,
  • študijski obiski dijakov in študentov, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujino odhajajo na kratkoročno mobilnost, 
  • udeležba na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, 
  • znanstveno raziskovanje v tujini.

 

 

 

 

 

Na vrh