Vstop v državo

Način in pogoj vstopa v Republiko Slovenijo se razlikuje glede na državljanstvo.
 
Državljani držav članic EU, EGP in državljani Švice lahko praviloma v Republiko Slovenijo vstopijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. To velja ne glede na namen, zaradi katerega v Republiko Slovenijo vstopajo in želijo v njej prebivati (tudi ko želijo v Republiko Slovenijo vstopiti zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, naselitve ipd.). Prve tri mesece po vstopu lahko prebivajo brez prijave prebivanja, morajo pa se v roku treh dni po prehodu državne meje prijaviti pristojni policijski postaji. Če želijo na območju Slovenije bivati dlje kot 90 dni, morajo pred pretekom tega obdobja prijaviti prebivanje pri upravni enoti, na območju katere prebivajo, oziroma vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja lahko seveda zaprosijo tudi neposredno po vstopu v državo. Več informacij v zvezi s prijavo prebivanja lahko najdete tukaj.

Državljani tretjih držav, ki nameravajo v Slovenijo vstopiti in prebivati z namenom študija, morajo za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje za prebivanje. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji mora državljan tretje države načeloma pridobiti pred vstopom v državo. Prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Več informacij v zvezi z vstopom državljanov tretjih držav lahko najdete tukaj.

Namestitev

Pravico do subvencioniranega bivanja v javnih in zasebnih študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih imajo študenti, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo ostale pogoje za subvencionirano bivanje na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10 in 46/12).

Tuji študenti imajo načeloma zagotovljeno prebivanje v študentskih domovih le, če so štipendisti sklada iz naslednjih javnih razpisov:
-    Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji
-    Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov

Več informacij v zvezi z namestitvijo tujcev v študentskih domovih lahko najdete tukaj.


Tuji študenti si namestitev lahko poiščejo tudi pri zasebnikih, ki oddajajo sobe. Več informacij o oddajanju sob je na voljo na spletni strani brezplačne posredovalnice sob M2, Študentske hiše SRCe in na spletni strani za nakup in oddajo nepremičnin (www.nepremicnine.net).

Za pomoč in nasvete pri iskanju nastanitve se lahko zainteresirani obrnejo tudi na študentske organizacije.

 

Druge pomembne informacije v zvezi z bivanjem tujcev v Republiki Sloveniji lahko pridobite na tej povezavi.

Na vrh