Študijski koledar
Študijsko leto se začne 1. oktobra in se zaključi 30. septembra.


Šolnine
Redni študenti, ki študirajo na javnih izobraževalnih ustanovah oziroma koncesioniranih programih, načeloma ne plačujejo šolnine, če so:
-    državljani Evropske unije,
-    državljani tretjih držav, če ima Slovenija z njimi sklenjene ustrezne bilateralne dogovore,
-    državljani tretjih držav, ki so s strani javnega sklada prejeli štipendijo.Ostali državljani tretjih držav in izredni študenti plačujejo šolnine v višini, kot jih določa posamezna izobraževalna ustanova.


Ocenjevanje

Ocenjevalna lestvica je naslednja:
10 = odlično (91–100 %),
9 = prav dobro (81–90 %),
8 = prav dobro (71–80 %),
7 = dobro (61–70 %),
6 = zadostno (51–60 %),
5–1 = nezadostno (manj kot 51 %).

 

 

no news in this list.

no news in this list.

Na vrh