Return to login form 

Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 

Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij:


Študijsko leto:
Sedež štipenditorja:
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:
Področje izobraževanja (po KLASIUS P):
Področje izobraževanja (po KLASIUS SRV):

Izvoz

Institut , Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, magister nanoznanosti in nanotehnologije , magister finančne matematike , diplomirani finančni matematik (UN) , magister znanosti, magister biokemije , diplomirani biokemik (UN) , magister kemije , diplomirani kemik (UN) , magister inženir telekomunikacij , diplomirani inženir telekomunikacij (UN) , magister matematike , diplomirani matematik (UN) , diplomirani jezikovni posrednik (UN) , magister splošnega jezikoslovja , diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in … , magister znanosti, diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) , magister inženir strojništva , diplomirani inženir strojništva (UN), magister inženir elektrotehnike , diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) , magister inženir računalništva in informatike , diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) , magister jedrske tehnike , profesor fizike in tehnike, univerzitetni diplomirani fizik/ univerzitetni diplomirani meteorolog/ profesor fizike, profesor fizike, magister fizike, diplomirani fizik (UN) , 40

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica, diplomirani inženir strojništva, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, 2

Gostišče Kum, Jože Ule s.p., Prešernova cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, kuhar , 1

Gostišče Kum, Jože Ule s.p., Prešernova cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, natakar , 1

Prima oprema d.o.o., Krmelj 2b, 8296 Krmelj, nedoločeno, 1

Pileus, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p., Ljubljana, medijski tehnik , 1

SEGRAP d.o.o, LJUTOMER, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer, natakar , kuhar-natakar, 2

SEGRAP d.o.o, LJUTOMER, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer, kuhar , kuhar-natakar , kuhar , kuhar-natakar, 2

Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132 c, 8270 Krško, profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN) , 1

SEGRAP d.o.o, LJUTOMER, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer, oblikovalec kovin , oblikovalec kovin - orodjar, 2

SEGRAP d.o.o, LJUTOMER, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer, strojni mehanik, 2

Revoz d.d., Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik , elektrotehnik elektronik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik , Elektrotehnik, Elektrotehnik energetik za indust.elektrot., Elektrotehnik sv naprav, Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik za industrijsko elektroniko, Elektrotehnik za avtomatiko, Elektrotehnik za merilne-regulacijske sisteme, Elektrotehnik računalništva, Elektromehanik za avtomatiko, elektrotehnik, Elektrotehnik za avtomatiko, 10

Inles d.d., Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, tehnik mehatronike, 1

h-bit d.o.o., Obrežna 3, 2312 Orehova vas, diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) , magister inženir računalništva in informatike , univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike, diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) , 4

h-bit d.o.o., Obrežna 3, 2312 Orehova vas, Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, diplomirani inženir elektrotehnike, diplomirani inženir elektrotehnike (VS), 2

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, mesar, mesar, 5

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik, 7

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, Strojnik, 5

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, mehatronik operater, Tehnik mehatronike, 2

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, elektrikar, elektrikar elektronik , 2

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, kmetijski tehnik, Kmetijski tehnik za živinorejo, Kmetijski tehnik, 1

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj, Živilsko prehranski tehnik, 1

PP MI Zalog d.o.o., Hladilniška pot 37, 1000 Ljubljana, Živilsko prehranski tehnik, 2

PP MI Zalog d.o.o., Hladilniška pot 37, 1000 Ljubljana, mesar, 2

PP MI Zalog d.o.o., Hladilniška pot 37, 1000 Ljubljana, mehatronik operater, tehnik mehatronike, 1

PP MI Zalog d.o.o., Hladilniška pot 37, 1000 Ljubljana, diplomirani inženir elektrotehnike (VS) , diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , 1

Sitor stiskalnice d.o.o., Snežniška cesta 19, 6257 Pivka, oblikovalec kovin - orodjar, 1

Sitor stiskalnice d.o.o., Snežniška cesta 19, 6257 Pivka, strojni tehnik , 1

Sitor stiskalnice d.o.o., Snežniška cesta 19, 6257 Pivka, strojni tehnik , 1

Sitor stiskalnice d.o.o., Snežniška cesta 19, 6257 Pivka, Diplomirani inženir strojništva (vs), 1

Mercator-Emba, d.d., Tržaška cesta 2C, 1370 Logatec, tehnik mehatronike, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik , elektrotehnik energetik , elektrotehnik elektronik, elektrotehnik, mehatronik operater, 2

Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, natakar , 3

Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, kuhar , 3

Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, elektrotehnik energetik , 1

Etiketa tiskarna d.d. Žiri, Industrijska ulica 6, strojni tehnik , 3

Etiketa tiskarna d.d. Žiri, Industrijska ulica 6, kemijski tehnik , 2

Etiketa tiskarna d.d. Žiri, Industrijska ulica 6, medijski tehnik , 1

Etiketa tiskarna d.d. Žiri, Industrijska ulica 6, grafični tehnik, 1

Etiketa tiskarna d.d. Žiri, Industrijska ulica 6, elektrotehnik elektronik, 1

ORO MET d.o.o., Neverke 56, 6256 Košana, oblikovalec kovin , 1

ORO MET d.o.o., Neverke 56, 6256 Košana, strojni tehnik , 1

ORO MET d.o.o., Neverke 56, 6256 Košana, diplomirani inženir strojništva (VS) , 2

Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, natakar , 3

Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, kuhar , 3

Unitur d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, elektrotehnik energetik , 1

Mahle Electric Drives Bovec d.o.o., Industrijska cona 3, 5230 Bovec, oblikovalec kovin , 1

Mahle Electric Drives Bovec d.o.o., Industrijska cona 3, 5230 Bovec, strojni tehnik , 1

Mahle Electric Drives Bovec d.o.o., Industrijska cona 3, 5230 Bovec, inženir strojništva, 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, elektrikar, elektrikar elektronik , elektrikar energetik, elektrikar-energetik , , 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, oblikovalec kovin - orodjar, 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, mehatronik operater, 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, elektrotehnik, 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, strojni tehnik , 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, tehnik mehatronike, 1

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, diplomirani inženir elektrotehnike, 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, diplomirani inženir strojništva, 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, magister inženir elektrotehnike , 2

Salonit Anhovo d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, magister inženir strojništva , 2

Stubelj d.o.o., Anhovo 14, 2510 Deskle, oblikovalec kovin , oblikovalec kovin - orodjar, 3

Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, pek, 7

Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, slaščičar-konditor , 3

Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, pek, 7

UNIOR D.D., KOVAŠKA CESTA 10, 3214 ZREČE, Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, 2

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o., Savska cesta 20 c, mesar, 2

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o., Savska cesta 20 c, prodajalec , 1

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o., Savska cesta 20 c, kmetijski tehnik, 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, strojni tehnik , 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, tehnik mehatronike, 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, diplomirani inženir mehatronike (UN) , magister inženir mehatronike , diplomirani inženir mehatronike (VS) , 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , magister inženir elektrotehnike , diplomirani inženir elektrotehnike (VS), 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, diplomirani ekonomist (UN) , diplomirani ekonomist (UN) , diplomiran ekonomist (VS) , 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN) , 1

PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, diplomirani inženir strojništva (UN), magister inženir strojništva , diplomirani inženir strojništva (VS) , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, strojni mehanik, 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, inženir mehatronike, 2

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, elektrikar elektronik , 2

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, elektrotehnik, 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, strojni tehnik , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, inženir strojništva, 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, inženir mehatronike, 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, oblikovalec kovin , oblikovalec kovin - orodjar, orodjar, 2

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, tehnik mehatronike, 3

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, elektrotehnik, 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, strojni tehnik , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, diplomirani inženir elektrotehnike (VS), 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, diplomirani inženir strojništva (VS) , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, magister inženir strojništva , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, magister inženir elektrotehnike , 1

ETA Cerkno d.o.o. tovarna elektrotermičnih aparatov, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno, univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov, 1

GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d., Čiginj 63, 5220 Tolmin, elektrikar, 1

GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d., Čiginj 63, 5220 Tolmin, oblikovalec kovin - orodjar, 1

GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d., Čiginj 63, 5220 Tolmin, diplomirani inženir strojništva, 1

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, instalater strojnih instalacij , 1

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, elektrotehnik, 1

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, tehnik mehatronike, 1

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, mehatronik operater, 1

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, upravljalec težke gradbene mehanizacije, 1

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, strojni tehnik , 1

HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, elektrotehnik, 2

HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, strojni tehnik , 2

HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, oblikovalec kovin , 1

HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, diplomirani inženir elektrotehnike (VS) , 1

HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, elektrotehnik energetik , 1

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, kemijski tehnik , 3

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, strojni tehnik , 1

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) , 1

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, diplomirani inženir strojništva (UN), 1

Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, oblikovalec kovin - orodjar, 12

Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, mehatronik operater, 4

Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, elektrikar, 2

Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, 1

SIBO G. d.o.o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, oblikovalec kovin - orodjar, 2

SIBO G. d.o.o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, strojni tehnik , 2

SIBO G. d.o.o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, univerzitetni diplomirani ekonomist, 1

SIBO G. d.o.o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, diplomirani inženir strojništva (UN), 2

EM ELEKTRO BREČKO d.o.o., OPLOTNIŠKA CESTA 6, 33210 SLOVENSKE KONJICE, elektrotehnik, 2

LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri, lesarski tehnik , mizar , 1

LESKO Žiri d.o.o., Pot v Skale 10, 4226 Žiri, gimnazijski maturant splošne gimnazije, 1

M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri , mizar , 3

M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri , lesarski tehnik , 3

M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri , prodajalec , 2

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, oblikovalec kovin - orodjar, 11

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, elektrikar, 3

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, strojni tehnik , 3

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, Inženir strojništva, 1

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/, 2

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, Diplomirani inženir metalurgije (vs)/1.bol.st/, 1

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/, 2

LTH Castings, ulitki d.o.o. , VINCARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, Magister inženir strojništva/2.bol.st/, 4

BETI D.D., Tovarniška cesta 2, elektrotehnik elektronik, 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, oblikovalec kovin - orodjar, 2

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, strojni mehanik, 4

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, elektrikar, 2

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, strojni tehnik , 2

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, elektrotehnik, 2

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Inženir strojništva, 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/, 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/, 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/, 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) , 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Magister inženir strojništva/2.bol.st/, 3

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/, 2

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/, 1

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/, 1

TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o., Molkova pot 5, 1241 Kamnik, gastronom hotelir, 2

ZARJA KOVIS, d.o.o. KAMNIK, Molkova pot 5, 1241 Kamnik, tehnik mehatronike, 1

ZARJA KOVIS, d.o.o. KAMNIK, Molkova pot 5, 1241 Kamnik, diplomirani inženir elektrotehnike, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, elektrikar, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, elektrotehnik, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, oblikovalec kovin , 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, preoblikovalec kovin , 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, strojni tehnik , 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Magister inženir strojništva/2.bol.st/, 1

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/, 2

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/, 2

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ul. 40, Ljubljana, diplomirani inženir gradbeništva (UN) , 1

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ul. 40, Ljubljana, magister inženir gradbeništva , 4

TE-CAD d.o.o., Knežak 55, 6253 Knežak, diplomirani inženir strojništva (UN), 1

ORO ORODJARNA d.o.o., Neverke 31, 6256 Košana, diplomirani inženir strojništva (VS) , 3

PIVKA PERUTNINARSTVO D.D., Kal 1, 6257 Pivka, Obratovni elektrikar, 1

PIVKA PERUTNINARSTVO D.D., Kal 1, 6257 Pivka, elektrotehnik, 1

PIVKA PERUTNINARSTVO D.D., Kal 1, 6257 Pivka, tehnik mehatronike, 1

Nebesa gostinske storitve d.o.o., Vojkova 10, 5280 Idrija, gastronom hotelir, natakar , 1

Nebesa gostinske storitve d.o.o., Vojkova 10, 5280 Idrija, kuhar , kuhar-natakar , 1

Insis informacijski sistemi d.o.o., Erjavčeva ulica 18, 5000 Nova Gorica, inženir informatike, 1

GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, strojni tehnik , 2

GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, elektrotehnik, 2

GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, magister inženir strojništva , 2

GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, magister inženir elektrotehnike , diplomirani inženir računalništva in informatike, 2

Metaja d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana, ekonomski tehnik, računalniški tehnik , diplomirani manager poslovnih operacij (VS) , poslovni tajnik , poslovni sekretar, diplomirani organizator (VS) , diplomirani organizator (UN) , Specialist davčnega svetovanja, Specialist računovodstva, Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (vsš), računovodja, Diplomant marketinga (vs)/1.bol.st/, diplomant marketinga (VS) , inženir medijske produkcije, diplomirani grafični inženir (VS)/ diplomiran inženir grafične in medijske tehnike (VS) , diplomirani varstvoslovec (VS) , Diplomirani varnostni inženir (vs), Varnostni inženir, diplomirani varstvoslovec (VS) , specialist informacijske varnosti, diplomirani ekonomist, diplomiran ekonomist (VS) , diplomirani ekonomist (VS) , diplomirani ekonomist (VS) , diplomant mednarodnega poslovanja (VS) , diplomirani ekonomist-poslovni informatik (VS) , diplomirani ekonomist (VS) , diplomirani ekonomist, diplomant upravnih ved (VS), diplomant upravnih ved (UN) , Profesor za strokovne predmete, specialist managementa v izobraževanju, organizator socialne mreže, diplomirani varstvoslovec (VS) , diplomirani upravni organizator, diplomirani ekonomist (VS) , 2

MIKROCOP INFORMACIJSKI INŽENIRING IN STORITVE d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, diplomirani inženir računalništva in informatike, 2

Preis Sevnica d.o.o., Savska cesta 23, 8290 Sevnica, oblikovalec kovin - orodjar, 4

Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, vrtnar , vrtnar , 1

Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, gozdar , 1

INLES d.d., Ribnica, mizar , 2

INLES d.d., Ribnica, mehatronik operater, 1

INLES d.d., Ribnica, lesarski tehnik , 1

INLES d.d., Ribnica, strojni tehnik , 1

INLES d.d., Ribnica, elektrikar, 1

DOM-TITAN d.d. , Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik, strojni tehnik , 2

DOM-TITAN d.d. , Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik, inženir strojništva, Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/, Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/, Inženir strojništva, 2

Pacient d.o.o., Ljubljana, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, srednji zdravstvenik, 7

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica, oblikovalec kovin - orodjar, 3

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica, strojni tehnik , 2

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica, mehatronik operater, 1

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica, tehnik mehatronike, 1

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica, Metalurški tehnik, 1

MEGRAS D.O.O., NORŠINSKA ULICA 25, MURSKA SOBOTA, strojni tehnik , 3

TPV d.o.o. PE Brežice, Cesta bratov Cerjakov 11, 8250 Brežice, oblikovalec kovin - orodjar, 1

TPV d.o.o. PE Brežice, Cesta bratov Cerjakov 11, 8250 Brežice, diplomirani inženir elektrotehnike, 3

TPV d.o.o. PE Brežice, Cesta bratov Cerjakov 11, 8250 Brežice, diplomirani inženir strojništva, 3

TPV d.o.o. PE Brežice, Cesta bratov Cerjakov 11, 8250 Brežice, diplomirani inženir mehatronike (VS) , 3

Pacient d.o.o., Ljubljana, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, diplomirani zdravstvenik , 3

DOM-TITAN d.d. , Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik, orodjar, oblikovalec kovin - orodjar, 2

PI-MODUL, alu stavbno pohištvo in modularni mobilni objekti d.o.o., Ažmanova ulica 38, 1000 Ljubljana, strojni tehnik , 1

PI-MODUL, alu stavbno pohištvo in modularni mobilni objekti d.o.o., Ažmanova ulica 38, 1000 Ljubljana, gradbeni tehnik, 1

PI-MODUL, alu stavbno pohištvo in modularni mobilni objekti d.o.o., Ažmanova ulica 38, 1000 Ljubljana, inženir strojništva, 1

PI-MODUL, alu stavbno pohištvo in modularni mobilni objekti d.o.o., Ažmanova ulica 38, 1000 Ljubljana, diplomirani gospodarski inženir (VS) , 1

PI-MODUL, alu stavbno pohištvo in modularni mobilni objekti d.o.o., Ažmanova ulica 38, 1000 Ljubljana, inženir gradbeništva, 1

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, instalater strojnih instalacij , orodjar, oblikovalec kovin - orodjar, oblikovalec kovin , 2

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, elektrikar, 2

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, mehatronik operater, 2

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, strojni tehnik , 2

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, elektrotehnik, 2

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, tehnik mehatronike, 2

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, inženir mehatronike, 1

ITW Appliance Components d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, diplomirani inženir strojništva (VS) , diplomirani inženir strojništva (UN), 1

Marmor Hotavlje, d.o.o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, kamnosek , oblikovalec kovin - orodjar, 2

Marmor Hotavlje, d.o.o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, kamnosek , 1

Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, Brežice, profesor logoped surdopedagog (UN) , 1

LINEA MEDIA podjetje za marketing d.o.o., Hruševska cesta 44, 1000 Ljubljana, elektrikar, elektrikar elektronik , 1

TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, oblikovalec kovin - orodjar, 2

TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, diplomirani inženir mehatronike (UN) , diplomirani inženir mehatronike (VS) , 2

TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Magister inženir strojništva/2.bol.st/, 3

TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/, 3

TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Magister inženir energetike/2.bol.st/, magister inženir elektrotehnike , 2

Inpro d.o.o. Novo mesto, Loke 4, diplomirani inženir strojništva (VS) , magister inženir strojništva , diplomirani inženir strojništva (UN), 2

Inpro d.o.o. Novo mesto, Loke 4, diplomirani inženir elektrotehnike (VS), magister inženir elektrotehnike , diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , 1

Na vrh