Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 


Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij:


Študijsko leto:
Sedež štipenditorja:
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:
Področje izobraževanja (po KLASIUS P):
Področje izobraževanja (po KLASIUS SRV):

Razpisane kadrovske štipednije:
() 2
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 2
avtomehanik (Avtomehanik) 2
diplomirani biokemik (UN) (Biokemija) 40
magister biokemije (Biokemija) 40
nedoločeno (Devetletna osnovna šola) 1
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomske in poslovne vede) 1
elektrikar (Elektrikar) 29
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 9
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 4
elektrikar-energetik (Elektrikar energetik) 2
elektrotehnik (Elektrotehnik) 40
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik elektronik) 14
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik energetik) 15
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik, Elektrotehnik elektronik) 11
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik, Elektrotehnik elektronik) 10
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik, Elektrotehnik energetik) 10
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 8
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 45
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 5
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 49
diplomirani finančni matematik (UN) (Finančna matematika) 40
magister finančne matematike (Finančna matematika) 40
diplomirani fizik (UN) (Fizika) 40
magister fizike (Fizika) 40
profesor fizike (Fizika) 40
univerzitetni diplomirani fizik/ univerzitetni diplomirani meteorolog/ profesor fizike (Fizika) 40
profesor fizike in tehnike (Fizika in tehnika) 40
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 13
gastronomski tehnik (Gastronomski tehnik) 10
diplomirani gospodarski inženir (VS) (Gospodarski inženiring) 1
kuhar (Gostinska dela, Kuhar) 7
kuhar-natakar (Gostinska dela, Kuhar-natakar) 14
natakar (Gostinska dela, Natakar) 11
gozdar (Gozdar) 1
gradbeni tehnik (Gradbeni tehnik) 2
diplomirani inženir gradbeništva (UN) (Gradbeništvo) 1
inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 4
grafični tehnik (Grafični tehnik) 1
inženir informatike (Informatika) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 13
izdelovalec kovinskih konstrukcij (Izdelovalec kovinskih konstrukcij) 2
magister jedrske tehnike (Jedrska tehnika) 40
kamnosek (Kamnosek) 3
diplomirani kemik (UN) (Kemija) 40
magister kemije (Kemija) 40
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) (Kemijska tehnologija) 42
magister znanosti (Kemijska tehnologija) 40
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 8
kmetijski tehnik (Kmetijski tehnik) 2
kuhar (Kuhar) 15
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 13
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 5
profesor logoped surdopedagog (UN) (Logopedija in surdopedagogika) 1
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 40
magister matematike (Matematika) 40
medijski tehnik (Medijski tehnik) 2
diplomirani jezikovni posrednik (UN) (Medkulturno jezikovno posredovanje) 40
mehatronik operater (Mehatronik operater) 18
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 3
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 6
inženir mehatronike (Mehatronika) 5
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 1
mesar (Mesar) 9
magister znanosti (Metalurgija) 40
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 2
mizar (Mizar) 6
magister nanoznanosti in nanotehnologije (Nanoznanosti in nanotehnologije) 40
natakar (Natakar) 11
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 23
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 68
orodjar (Orodjar) 11
pek (Pek) 14
diplomiran ekonomist (VS) (Poslovna ekonomija) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Poslovna ekonomija) 2
preoblikovalec kovin (Preoblikovalec kovin) 1
prodajalec (Prodajalec) 3
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 1
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 4
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 44
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 4
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 44
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 4
diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) (Računalništvo in matematika) 40
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike (Računalništvo in matematika) 4
slaščičar-konditor (Slaščičar-konditor) 3
profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN) (Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 1
diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in … (Splošno jezikoslovje) 40
magister splošnega jezikoslovja (Splošno jezikoslovje) 40
strojni tehnik (Strojni tehnik) 52
strojnik gradbene mehanizacije (Strojnik gradbene mehanizacije) 2
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 11
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 55
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 12
inženir strojništva (Strojništvo) 6
magister inženir strojništva (Strojništvo) 48
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 3
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 7
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 16
tehnik zdravstvene nege (Tehnik zdravstvene nege) 30
diplomirani inženir telekomunikacij (UN) (Telekomunikacije) 40
magister inženir telekomunikacij (Telekomunikacije) 40
upravljalec težke gradbene mehanizacije (Upravljalec težke gradbene mehanizacije) 1
voznik (Voznik) 1
vrtnar (Vrtnar) 2
diplomirani zdravstvenik (Zdravstvena nega) 3
srednji zdravstvenik (Zdravstvena nega) 7
mesar (Živilec, Mesar) 5
diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN) (Živilstvo in prehrana) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 2
Strojnik (Strojništvo in obdelava kovin) 5
Obratovni elektrikar (Elektrotehnika in energetika) 1
Elektromehanik za avtomatiko (Elektronika in avtomatizacija) 10
Bolničar-negovalec (Zdravstvena nega in oskrba) 30
Kmetijski tehnik (Poljedelstvo in živinoreja) 1
Kmetijski tehnik za živinorejo (Poljedelstvo in živinoreja) 1
Živilsko prehranski tehnik (Živilska tehnologija) 3
Metalurški tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Elektrotehnik (Elektrotehnika in energetika) 17
Elektrotehnik energetik za indust.elektrot. (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik sv naprav (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik elektronik (Elektrotehnika in energetika) 17
Elektrotehnik za industrijsko elektroniko (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik za avtomatiko (Elektrotehnika in energetika) 20
Elektrotehnik za merilne-regulacijske sisteme (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik računalništva (Računalniške vede) 10
Tehnik mehatronike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik (Zdravstvena nega in oskrba) 1
Inženir strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 4
Diplomirani inženir strojništva (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika in energetika) 2
Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalniške vede) 2
Diplomirani inženir metalurgije (vs)/1.bol.st/ (Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo) 1
Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 6
Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 6
Magister inženir energetike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 2
Magister inženir strojništva/2.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 11
Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/ (Računalniške vede) 4
Na vrh