Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 


Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij:


Študijsko leto:
Sedež štipenditorja:
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:
Področje izobraževanja (po KLASIUS P):
Področje izobraževanja (po KLASIUS SRV):

Razpisane kadrovske štipednije:
() 2
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 12
diplomirani biokemik (UN) (Biokemija) 40
magister biokemije (Biokemija) 40
nedoločeno (Devetletna osnovna šola) 1
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomske in poslovne vede) 1
elektrikar (Elektrikar) 15
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 8
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 4
elektrikar-energetik (Elektrikar energetik) 2
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 10
inženir elektronike (Elektronika) 10
specialist elektronskih sistemov (Elektronski sistemi) 10
elektrotehnik (Elektrotehnik) 26
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik elektronik) 14
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik energetik) 15
elektrotehnik računalništva (Elektrotehnik računalništva) 10
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik, Elektrotehnik elektronik) 11
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik, Elektrotehnik elektronik) 10
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik, Elektrotehnik energetik) 10
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 15
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 54
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 14
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 54
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 10
diplomirani finančni matematik (UN) (Finančna matematika) 40
magister finančne matematike (Finančna matematika) 40
diplomirani fizik (UN) (Fizika) 50
magister fizike (Fizika) 40
profesor fizike (Fizika) 40
univerzitetni diplomirani fizik/ univerzitetni diplomirani meteorolog/ profesor fizike (Fizika) 40
profesor fizike in tehnike (Fizika in tehnika) 40
diplomirani inženir fizike (Fizikalna merilna tehnika) 10
diplomirani inženir fizike (VS) (Fizikalna merilna tehnika) 10
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 2
kuhar (Gostinska dela, Kuhar) 2
kuhar-natakar (Gostinska dela, Kuhar-natakar) 4
natakar (Gostinska dela, Natakar) 6
diplomirani inženir gradbeništva (UN) (Gradbeništvo) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 4
grafični tehnik (Grafični tehnik) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 1
magister jedrske tehnike (Jedrska tehnika) 40
diplomirani kemik (UN) (Kemija) 40
magister kemije (Kemija) 40
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) (Kemijska tehnologija) 41
magister znanosti (Kemijska tehnologija) 40
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 5
kmetijski tehnik (Kmetijski tehnik) 2
kuhar (Kuhar) 9
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 2
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 4
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 50
magister matematike (Matematika) 50
univerzitetni diplomirani matematik (Matematika) 10
medijski tehnik (Medijski tehnik) 2
diplomirani jezikovni posrednik (UN) (Medkulturno jezikovno posredovanje) 40
mehatronik operater (Mehatronik operater) 22
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 1
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 1
inženir mehatronike (Mehatronika) 3
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 1
mesar (Mesar) 9
magister znanosti (Metalurgija) 40
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 1
mizar (Mizar) 4
magister nanoznanosti in nanotehnologije (Nanoznanosti in nanotehnologije) 40
natakar (Natakar) 3
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 11
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 38
orodjar (Orodjar) 2
pek (Pek) 14
diplomiran ekonomist (VS) (Poslovna ekonomija) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Poslovna ekonomija) 1
preoblikovalec kovin (Preoblikovalec kovin) 1
specialist procesnega strojništva (Procesno strojništvo) 10
prodajalec (Prodajalec) 3
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 1
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 44
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 4
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 44
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 4
diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) (Računalništvo in matematika) 50
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike (Računalništvo in matematika) 14
slaščičar-konditor (Slaščičar-konditor) 3
diplomirani inženir strojništva (VS) (Sodobno proizvodno inženirstvo) 10
profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN) (Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 1
diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in … (Splošno jezikoslovje) 40
magister splošnega jezikoslovja (Splošno jezikoslovje) 40
strojni tehnik (Strojni tehnik) 34
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 15
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 55
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 17
inženir strojništva (Strojništvo) 13
magister inženir strojništva (Strojništvo) 54
specialist strojništva (Strojništvo) 10
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 13
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 17
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 21
diplomirani inženir telekomunikacij (UN) (Telekomunikacije) 40
magister inženir telekomunikacij (Telekomunikacije) 40
upravljalec težke gradbene mehanizacije (Upravljalec težke gradbene mehanizacije) 1
mesar (Živilec, Mesar) 5
diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN) (Živilstvo in prehrana) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 1
Strojnik (Strojništvo in obdelava kovin) 5
Strojni mehanik (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Obratovni elektrikar (Elektrotehnika in energetika) 1
Elektromehanik za avtomatiko (Elektronika in avtomatizacija) 10
Kmetijski tehnik (Poljedelstvo in živinoreja) 1
Kmetijski tehnik za živinorejo (Poljedelstvo in živinoreja) 1
Živilsko prehranski tehnik (Živilska tehnologija) 3
Strojni tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Strojni tehnik energetik (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Strojni tehnik za vzdrževanje (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Strojni tehnik tehnolog (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Strojni tehnik konstrukter (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Strojni tehnik za labor. meritve-kontr. (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Elektrotehnik (Elektrotehnika in energetika) 17
Elektrotehnik energetik za indust.elektrot. (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik sv naprav (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik elektronik (Elektrotehnika in energetika) 17
Elektrotehnik za industrijsko elektroniko (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik za avtomatiko (Elektrotehnika in energetika) 20
Elektrotehnik za merilne-regulacijske sisteme (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik računalništva (Računalniške vede) 10
Tehnik mehatronike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Programerski tehnik (Računalniške vede) 10
Inženir strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Inženir strojništva za energetiko (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Inženir strojništva za tehnologijo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Inženir strojništva za varilstvo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Inženir strojništva za konstruktorstvo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Inženir strojništva (vsš) (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Programerski inženir (Matematika) 10
Univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Diplomirani inženir strojništva (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 11
Diplomirani inženir strojništva za energetiko in procesno strojništvo (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Diplomirani inženir strojništva za proizvodno strojništvo (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Univerzitetni diplomirani inženir strojništva za tehnologijo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Univerzitetni diplomirani inženir strojništva za varilstvo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Univerzitetni diplomirani inženir strojništva za konstruktorstvo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Diplomirani inženir strojništva za konstruiranje in gradnjo (vzdr.) strojev (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Specialist procesnega strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Specialist za proizvodno strojništvo (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Specialist strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Univerzitetni diplomirani inženir strojništva specialist (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Magister strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 10
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika in energetika) 2
Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalniške vede) 2
Univerzitetni diplomirani fizik (Fizika (podrobneje neopredeljeno)) 10
Diplomirani inženir fizike (vs) (Fizika (podrobneje neopredeljeno)) 10
Diplomirani inženir metalurgije (vs)/1.bol.st/ (Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo) 1
Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 14
Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 14
Diplomirani gospodarski inženir strojništva (un)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 10
Magister inženir strojništva/2.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 18
Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Magister inženir daljinskega vodenja/2.bol.st/ (Elektronika in avtomatizacija) 10
Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/ (Računalniške vede) 1
Na vrh