Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 


Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij:


Študijsko leto:
Sedež štipenditorja:
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:
Področje izobraževanja (po KLASIUS P):
Področje izobraževanja (po KLASIUS SRV):

Razpisane kadrovske štipednije:
diplomirani inženir agronomije (Agronomija) 1
magister inženir agronomije (Agronomija) 1
magister inženir arhitekture (Arhitektura) 1
avtoličar (Avtoličar) 3
magister ekonomskih ved (Denar in finance) 1
magister ekonomskih ved (Ekonomija) 2
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 2
magister ekonomije (Ekonomija in finance) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomija v sodobni družbi) 1
elektrikar (Elektrikar) 21
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 2
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 1
elektrotehnik (Elektrotehnik) 37
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 11
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 6
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 5
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 10
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 1
magister finančne matematike (Finančna matematika) 1
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 11
gastronomsko-turistični tehnik (Gastronomsko-turistični tehnik) 5
kuhar (Gostinska dela, Kuhar) 3
gozdarski tehnik (Gozdarski tehnik) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 2
grafični tehnik (Grafični tehnik) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 3
izdelovalec kovinskih konstrukcij (Izdelovalec kovinskih konstrukcij) 2
diplomirani kemik (UN) (Kemija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) (Kemijska tehnologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 5
univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (Kemijsko inženirstvo) 1
univerzitetni diplomirani inženir agronomije (Kmetijstvo - agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortukulture (Kmetijstvo - agronomija in hortikultura) 1
univerzitetni diplomirani inženir zootehnike (Kmetijstvo - zootehnika) 1
diplomirani inženir agronomije (UN) (Kmetijstvo-agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortikulture (VS) (Kmetijstvo-agronomija in hortikultura) 1
kuhar (Kuhar) 13
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 15
mehatronik operater (Mehatronik operater) 41
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 4
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 3
inženir mehatronike (Mehatronika) 7
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 3
mesar (Mesar) 6
metalurg (Metalurg) 25
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 6
diplomirani inženir metalurgije (Metalurške tehnologije) 9
mizar (Mizar) 5
natakar (Natakar) 5
obdelovalec kovin (Obdelovalec kovin) 5
obdelovalec lesa (Obdelovalec lesa) 5
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 29
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 52
inženir oblikovanja (Oblikovanje materialov) 2
orodjar (Orodjar) 4
diplomirani ekonomist (Podjetništvo) 1
diplomirani poslovni informatik (VS) (Poslovna informatika) 2
magister poslovne informatike (Poslovna informatika) 1
magister poslovnih ved (Poslovna informatika) 1
diplomirani pravnik (UN) (Pravo) 1
prodajalec (Prodajalec) 12
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 1
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 5
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 2
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 1
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 8
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 2
diplomirani inženir strojništva (VS) (Sodobno proizvodno inženirstvo) 4
strojni tehnik (Strojni tehnik) 86
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 21
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 16
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 24
inženir strojništva (Strojništvo) 5
magister inženir strojništva (Strojništvo) 22
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 3
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 6
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 12
tehnik računalništva (Tehnik računalništva) 2
diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS) (Tehnologija polimerov) 1
inženir turizma/ organizator poslovanja v turizmu (Turizem) 2
upravljalec težke gradbene mehanizacije (Upravljalec težke gradbene mehanizacije) 1
diplomirani inženir zootehnike (Zootehnika) 1
mesar (Živilec, Mesar) 6
univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije (Živilska tehnologija) 1
magister inženir živilstva (Živilstvo) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 1
Strojni mehanik (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Metalurški tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Elektrotehnik računalništva (Računalniške vede) 1
Magister strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Magister elektrotehnike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Diplomirani inženir mehatronike (un)/1.bol.st/ (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 1
Na vrh