Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 


Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij:


Študijsko leto:
Sedež štipenditorja:
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:
Področje izobraževanja (po KLASIUS P):
Področje izobraževanja (po KLASIUS SRV):

Razpisane kadrovske štipednije:
magister znanosti (Agronomija) 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 3
magister inženir arhitekture (Arhitektura) 1
avtokaroserist (Avtokaroserist) 1
avtomehanik (Avtomehanik) 3
avtoserviser (Avtoserviser) 3
avtoservisni tehnik (Avtoservisni tehnik) 2
magister ekonomskih ved (Ekonomija) 1
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 2
magister ekonomije (Ekonomija in finance) 3
elektrikar (Elektrikar) 8
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 3
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 1
elektrikar-energetik (Elektrikar energetik) 2
elektrikar telekomunikacij (Elektrikar telekomunikacij) 1
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 2
inženir elektronike (Elektronika) 1
elektrotehnik (Elektrotehnik) 32
elektrotehnik računalništva (Elektrotehnik računalništva) 3
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 5
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 14
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 7
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 24
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 3
diplomirani inženir energetike (UN) (Energetika) 4
magister farmacije (Farmacija) 1
magister finančne matematike (Finančna matematika) 3
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 5
gastronomski tehnik (Gastronomski tehnik) 5
diplomirani inženir logistike (VS) (Gospodarska in tehniška logistika) 1
diplomirani gospodarski inženir (VS) (Gospodarski inženiring) 2
diplomirani gospodarski inženir (UN) (Gospodarsko inženirstvo) 1
kuhar-natakar (Gostinska dela, Kuhar-natakar) 2
gradbeni tehnik (Gradbeni tehnik) 2
diplomirani inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 3
diplomirani inženir gradbeništva (VS) (Gradbeništvo) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 10
tesar (Gradbinec II, Tesar) 1
zidar (Gradbinec II, Zidar) 3
diplomirani organizator turizma (Hotelirstvo in turizem) 1
diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN) (Informatika in tehnologije komuniciranja) 1
magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja (Informatika in tehnologije komuniciranja) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 4
izdelovalec oblačil (Izdelovalec oblačil) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS) (Kemijska tehnologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 6
diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN) (Kemijsko inženirstvo) 2
magister kognitivne znanosti (Kognitivna znanost) 1
specialist konstruiranja in razvojne tehnike (Konstruiranje in razvojna tehnika) 1
kuhar (Kuhar) 8
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 5
diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture (UN) in ... (Latinski jezik, književnost in kultura) 1
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 6
diplomirani inženir lesarstva (Lesarstvo) 1
magister profesor logopedije in surdopedagogike (Logopedija in surdopedagogika) 1
profesor logoped surdopedagog (UN) (Logopedija in surdopedagogika) 1
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 3
magister matematike (Matematika) 2
doktor medicine (Medicina) 3
doktor medicine (Medicina) 1
medijski tehnik (Medijski tehnik) 2
mehatronik operater (Mehatronik operater) 25
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 5
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 4
inženir mehatronike (Mehatronika) 8
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 3
mesar (Mesar) 3
metalurg (Metalurg) 22
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 7
diplomirani inženir metalurgije (Metalurške tehnologije) 1
mizar (Mizar) 4
natakar (Natakar) 6
obdelovalec kovin (Obdelovalec kovin) 5
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 12
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 30
magister inženir oblikovanja in teksitlnih materialov (Oblikovanje in tekstilni materiali) 1
modni oblikovalec (Oblikovanje, Modni oblikovalec) 0
magister inženir okoljskega gradbeništva (Okoljsko gradbeništvo) 2
orodjar (Orodjar) 13
pomočnik v tehnoloških procesih (Pomočnik v tehnoloških procesih) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Poslovna ekonomija) 2
diplomirani poslovni informatik (VS) (Poslovna informatika) 3
magister poslovne informatike (Poslovna informatika) 1
magister inženir prometa (Promet) 1
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 5
magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij (Računalništvo in informacijske tehnologije) 5
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 3
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 2
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 1
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 2
magister poslovnih ved (Računovodstvo in revizija) 1
strojni tehnik (Strojni tehnik) 87
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 13
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 36
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 25
inženir strojništva (Strojništvo) 3
magister inženir strojništva (Strojništvo) 37
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 5
monter in upravljalec energetskih naprav (Strojništvo, Monter in upravljalec energetskih naprav) 2
preoblikovalec in spajalec kovin (Strojništvo, Preoblikovalec in spajalec kovin) 2
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 2
diplomirani inženir geodezije (VS) (Tehnično upravljanje nepremičnin) 1
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 21
diplomirani inženir tehniškega varstva okolja (UN) (Tehniško varstvo okolja) 1
diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS) (Tehnologija polimerov) 2
diplomirani inženir tekstilstva (Tekstilstvo) 1
tesar (Tesar) 2
zidar (Zidar) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 3
Na vrh