Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 


Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij:


Študijsko leto:
Sedež štipenditorja:
Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:
Področje izobraževanja (po KLASIUS P):
Področje izobraževanja (po KLASIUS SRV):

Razpisane kadrovske štipednije:
diplomirani inženir agronomije (Agronomija) 1
magister inženir agronomije (Agronomija) 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 2
magister inženir arhitekture (Arhitektura) 1
avtoličar (Avtoličar) 3
avtoserviser (Avtoserviser) 2
magister ekonomskih ved (Denar in finance) 1
magister ekonomskih ved (Ekonomija) 2
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 2
magister ekonomije (Ekonomija in finance) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomija v sodobni družbi) 1
elektrikar (Elektrikar) 27
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 2
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 1
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 1
elektrotehnik (Elektrotehnik) 48
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik energetik) 1
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 13
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 22
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 22
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 25
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 1
diplomirani finančni matematik (UN) (Finančna matematika) 2
magister finančne matematike (Finančna matematika) 3
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 11
gastronomsko-turistični tehnik (Gastronomsko-turistični tehnik) 5
nedoločeno (Gimnazija) 1
kuhar (Gostinska dela, Kuhar) 5
gozdarski tehnik (Gozdarski tehnik) 1
diplomirani inženir gradbeništva (UN) (Gradbeništvo) 1
diplomirani inženir gradbeništva (VS) (Gradbeništvo) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 2
grafični tehnik (Grafični tehnik) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 6
izdelovalec kovinskih konstrukcij (Izdelovalec kovinskih konstrukcij) 2
diplomirani kemik (UN) (Kemija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) (Kemijska tehnologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 5
univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (Kemijsko inženirstvo) 1
diplomant kineziologije (UN) (Kineziologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir agronomije (Kmetijstvo - agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortukulture (Kmetijstvo - agronomija in hortikultura) 1
univerzitetni diplomirani inženir zootehnike (Kmetijstvo - zootehnika) 1
diplomirani inženir agronomije (UN) (Kmetijstvo-agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortikulture (VS) (Kmetijstvo-agronomija in hortikultura) 1
kuhar (Kuhar) 13
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 17
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 5
diplomirani inženir lesarstva (UN) (Lesarstvo) 3
profesor logoped surdopedagog (UN) (Logopedija in surdopedagogika) 1
magister matematike (Matematične znanosti) 2
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 2
mehatronik operater (Mehatronik operater) 47
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 9
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 8
inženir mehatronike (Mehatronika) 7
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 3
mesar (Mesar) 6
metalurg (Metalurg) 25
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 6
diplomirani inženir metalurgije (Metalurške tehnologije) 10
mizar (Mizar) 8
mizar (Mizar in tapetnik, Mizar) 2
natakar (Natakar) 5
obdelovalec kovin (Obdelovalec kovin) 5
obdelovalec lesa (Obdelovalec lesa) 5
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 31
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 63
inženir oblikovanja (Oblikovanje materialov) 2
orodjar (Orodjar) 5
diplomirani ekonomist (Podjetništvo) 1
diplomirani poslovni informatik (VS) (Poslovna informatika) 2
magister poslovne informatike (Poslovna informatika) 1
magister poslovnih ved (Poslovna informatika) 1
diplomirani matematik (VS) (Praktična matematika) 2
diplomirani pravnik (UN) (Pravo) 1
prodajalec (Prodajalec) 12
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 1
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 5
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 9
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 3
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 13
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 2
diplomirani inženir strojništva (VS) (Sodobno proizvodno inženirstvo) 4
profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN) (Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 1
strojni tehnik (Strojni tehnik) 105
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 21
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 34
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 42
inženir strojništva (Strojništvo) 5
magister inženir strojništva (Strojništvo) 22
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 4
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 8
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 23
tehnik računalništva (Tehnik računalništva) 2
diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS) (Tehnologija polimerov) 3
inženir turizma/ organizator poslovanja v turizmu (Turizem) 2
upravljalec težke gradbene mehanizacije (Upravljalec težke gradbene mehanizacije) 1
vrtnar (Vrtnar) 1
diplomirani inženir zootehnike (Zootehnika) 1
mesar (Živilec, Mesar) 6
univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije (Živilska tehnologija) 1
magister inženir živilstva (Živilstvo) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 1
gimnazijski maturant strokovne gimnazije (Tehniška gimnazija) 5
Gozdni delavec sekač (Gozdarstvo in lov) 1
Obdelovalec kovin (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Orodjar (Strojništvo in obdelava kovin) 4
Monter vodovodnih naprav (Elektrotehnika in energetika) 1
Strojni mehanik (Strojništvo in obdelava kovin) 8
Elektrikar (Elektrotehnika in energetika) 1
Metalurški tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Strojni tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Elektrotehnik (Elektrotehnika in energetika) 1
Elektrotehnik računalništva (Računalniške vede) 1
Inženir elektrotehnike (Elektrotehnika in energetika) 5
Diplomirani inženir strojništva (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Magister strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Magister elektrotehnike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 9
Diplomirani inženir tehnolog (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 7
Magister inženir strojništva/2.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 19
Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 7
Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 7
Diplomirani inženir mehatronike (un)/1.bol.st/ (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/ (Računalniške vede) 2
Na vrh