• Direktorica

Irena Kuntarič Hribar

  • Nadzorni svet

mag. Andrej Del Fabro, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

Anka Valentinčič, predstavnica ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,

Luka Špoljar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,

mag. David Klarič, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta,

Barbara Krajnc, predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta.

 

 

 

 

 

 

Na vrh