• Direktorica

Irena Kuntarič Hribar

  • Nadzorni svet

Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance; predsednik nadzornega sveta
mag. Klemen Gruden
, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; namestnik predsednika nadzornega sveta

Rok Jemec, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

Tina Smonkar, predstavnica Študentske organizacije Slovenije

mag. David Klarič, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta

Barbara Krajnc, predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta

 

 

 

 

 

 

Na vrh