Predstavitev sklada

Sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in ohranjanja delovnih mest invalidov.


Sklad odloča o pravicah delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in o pravicah otrok v primeru neplačevanja preživnin v skladu z ZJSRS ter o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI ter v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov.

 

femara cost without prescription

 


Namen sklada je tudi:


Za doseganje namena sklad:


Sklad izvaja naloge predvsem z naslednjimi instrumenti: