Return to login form 

Pravne podlage

Pravne podlage za delovanje sklada poleg temeljnih zakonov in ustanovitvenega akta predstavljajo tudi drugi pomembni predpisi in podlage, strateški dokumenti in interni akti.

 

Temeljni zakoni:


Ustanovitveni akt:


Drugi pomembni predpisi in podlage:
 

 

 

Strateški dokumenti:

Na vrh