Pravne podlage

Pravne podlage za delovanje sklada poleg temeljnih zakonov in ustanovitvenega akta predstavljajo tudi drugi pomembni predpisi in podlage, strateški dokumenti in interni akti.

 

Temeljni zakoni:


Ustanovitveni akt:


Drugi pomembni predpisi in podlage:
 

 

 

Strateški dokumenti:

Na vrh