Osebna izkaznica

Ime Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Sedež Dunajska 20, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 434 10 81
Faks +386 (0)1 434 58 99
E-naslov info@sklad-kadri.si
Spletna stran www.sklad-kadri.si,
www.jpi-sklad.si
Pravna oblika javni sklad
Matična številka 1198459000
Davčna številka 86279670
Številka podračuna pri UJP 01100 6000054149 (štipendije)
01100 6950264112 (delovanje)
Namensko premoženje 9.215.911,13 EUR
Organi sklada Nadzorni svet in enočlanska uprava-direktor
Posvetovalni telesi Programski svet, Strokovni svet Ad futura
Število zaposlenih
Število zaposlenih na projektih sofinanciranih iz evropske kohezijske politike
Direktor Irena Kuntarič Hribar
Na vrh