Informacije javnega značaja

Vlada RS je z namenom zagotovljanja javnosti in odprtosti delovanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb (v nadaljevanju: organi) sprejela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS).

 

Zakon tako ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, ki so na voljo pri zgoraj omenjenih organih. Način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja pa določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

 

Na vrh