Zaključna konferenca programa "Popestrimo šolo" - 9. 6. 2015

 

Program Popestrimo šolo (POŠ) je tudi v tem šolskem letu 2014/2015 »popestril« šolo več kot 11.000 slovenskim osnovnošolcem. Učenci so izdelovali sončne celice iz odpadnega materiala, razvijali računalniške in motorične spretnosti, spoznavali tuje jezike, se preizkušali na gledaliških odrih, obdelovali šolske vrtičke, se vključevali v lokalno skupnost in ipd. Vse to in še več so učenci, učitelji in ravnatelji predstavili na Zaključni konferenci programa Popestrimo šolo, ki je potekala 9. junija v Ljubljani.

 

 

 

Poudarek konference je bil na predstavitvah aktivnosti in dejavnosti, ki so jih šole izvajale v okviru programa Popestrimo šolo. Učenci in učitelji so nam preko kratkih filmov in slikovnega materiala spregovorili o pridobljenem znanju, veščinah in doprinosu programa za učence, šolo in lokalno okolje. Učitelji so nam predstavili učinke, ki jih je POŠ imel za njihove učence in šolo, učenci pa so nam v živo predstavili, kaj so se naučili. Učenci OŠ Hruševec Šentjur so nam predstavili del muzikala, mažoretke iz OŠ Miklavž pri Ormožu so zaplesala na poskočno pesem, učenca OŠ Vransko-Tabor pa sta predstavila, kako se lahko z lego kockami naučiš osnov programiranja.


Poleg aktivnosti, ki so jih šole izvajale v okviru programa Popestrimo šolo, smo na konferenci predstavili rezultate, ki jih je prinesel program v letošnjem šolskem letu. V tem letu je bilo do konca maja vključenih preko 15.000 otrok ter zaposlenih 221 učiteljev. V štirih letih izvajanja programa je sodelovala več kot polovica slovenskih šol, ki so vključile preko 35.000 učencev in 400 učiteljev, ki so pripravili več kot 2500 različnih aktivnosti.


Konference se je udeležijo 150 ravnateljev, učiteljev in učencev iz celotne Slovenije.

 

 

V prvem delu so se predstavili sta nam ravnateljica OŠ Antona Ukmarja Koper ga. Gabrijela Dolinšek ter Aleš Ušeničnik predstavila dogajanje na njuni šoli ter pozitivne učinke, ki jih program prinaša za šolo, učence in tudi mlade učitelje. Učiteljici OŠ Maksa Durjave Maribor ter OŠ Bogojina sta nam v filmčkih predstavili zanimive aktivnosti, ki so se odvijale na šolah. Učiteljici OŠ Petrovče in partnerske šole Šempeter v Savinjski dolini sta predstavili pomen medkulturnega dialoga za učence. Na OŠ Cirkovce so otroci preko programa pobliže spoznali svet konj, njihove lastnosti in se z njihovo pomočjo krepijo na različnih področjih. Na OŠ Livada je bilo med učenci veliko zanimanja za španski jezik in špansko kulturo, zato so nam pobližje predstavili te podaktivnosti.

 

Svoje zanimive aktivnosti sta predstavili učiteljici z OŠ borcev za severno mejo Maribor. Učenci OŠ Hruševec Šentjur so združili petje, ples ter znanje nemškega jezika v zanimivem muzikalu. Učenci OŠ Frana Žgeča Dornava so pripravili zgodbico o dveh duhcih s katero nas popeljali po svojem kraju in šoli. Učenca OŠ Vransko–Tabor sta predstavila, kako se lahko z lego kockami naučiš osnov programiranja, njuna mentorja pa še ostale aktivnosti. Učiteljice OŠ Martina Košaka do pripravile film o aktivnostih na njihovi šoli. Učenke OŠ Miklavž pri Ormožu so spretno vihtele mažoretne palice. Njihovi učiteljici pa ste predstavili še ostale aktivnosti. Učiteljice OŠ Lovrenc na Pohorju, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ter OŠ Dobje so nam preko slikovnega materiala ponudile vpogled v dogajanje na njihovih šolah. Film o aktivnostih v okviru programa so pripravili tudi na OŠ Branik. Učitelj OŠ Loče nam je pokazal, kako so z otroci pripravili 'solarno celico’ iz domače delavnice. 


Foto utrinki iz konference
Zaklju?na konferenca programa Popestrimo šolo

 


Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.

 

Na vrh