Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je s pomočjo Centrov za šolske in obšolske dejavnosti, v prvem tednu aprila 2014, izvedel izlete »Popestrimo dan« za učence, ki so sodelovali pri programu Popestrimo šolo. Izleti so bili organizirani na več kot 20-ih lokacijah po vsej Sloveniji. Na izletih je sodelovalo preko 60 šol, skoraj 1300 otrok in 120 učiteljev.  Učenci so dan preživeli v naravi ob lokostrelstvu, plezanju, sankanju, obisku jam in rudnika ter ob drugih zanimivih aktivnostih. Izvajalci aktivnosti, učitelji ter sami otroci so poskrbeli, da so preživeli lep in zanimiv dan, kar pričajo tudi fotografije, ki si jih lahko ogledate spodaj ter video povzetek izletov (na desni). Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.


Na vrh