Zaključna konferenca programa "Popestrimo šolo" 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 10. aprila 2014 v hotelu Habakuk v Mariboru organiziral zaključno konferenco programa Popestrimo šolo (v nadaljevanju POŠ).

 Konferenca se je pričela s pozdravnima nagovoroma predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, državnega sekretarja Aljuša Pertinača ter direktorja sklada, Franca Pristovška. Sledila je predstavitev rezultatov in učinkov programa POŠ s strani predstavnice sklada, Nataše Kunčič, ter predstavitev dobrih praks s strani predstavnikov sodelujočih šol. V nadaljevanju so sledili strokovni prispevki na temo specifičnih učnih težav učencev ter razvoj inkluzivne šole s strani dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, mag. Mateje Hudoklin in dr. Marije Kavkler.


V času plenarnega dela konference, je za prisotne otroke potekala gledališka predstava Družinskega gledališča Kolenc, »Babica ni odveč«, in tematski kviz o medgeneracijskem sodelovanju. Med odmori so si udeleženci konference lahko ogledali stojnice, kjer so šole predstavile svoje aktivnosti znotraj programa POŠ ter izdelke, ki so ob tem nastali. V zadnjem delu konference so nastopali tudi najmlajši in ob ogledu njihovih nastopov in predstavitev nam je vsem vzelo sapo.

Zaključna konferenca je bila odlična priložnost za predstavitev dejavnosti, ki so se odvijale v okviru tega programa in za izmenjavo mnenj med predstavniki ministrstva, šol ter sklada, ki je program uspešno izvajal tri šolska leta. Udeleženci so si bili enotnega mnenja, da je potrebno s projektom nadaljevati tudi v prihodnjih šolskih letih.


            Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.

Na vrh