bizZ2015: bistri, inovatiVni in zavzeti ZAPOSLENI

Si želite bolj motiviranih, zavzetih in aktivnih zaposlenih? Da bi zaposleni na delovnem mestu poleg svojega časa prispevali tudi energijo in strast, ki pomembno vplivata na učinkovitost ter inovativnost podjetja?


Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 med 10. in 17. septembrom 2015 organizira pet regijskih dogodkov: bizZ 2015: bistri, inovativni in zavzeti ZAPOSLENI z namenom spodbujanja razvoja kadrov v podjetjih.

 

Z udeležbo na dogodku boste pridobili:
1. znanje o aktivnem iskanju in ustvarjanju rešitev za vsakodnevne delovne probleme;
2. veščine za bolj zavzeto in aktivno delo ter spoznali 7 P-jev motivacije;
3. znanje o karizmatičnem vodenju.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Število mest je omejeno na 35, zato se pravočasno prijavite.

 

 

Ura

Program

8:30–9:00

Registracija in dobrodošlica

9:00–9:10

Učinki usposabljanja in izobraževanja v številkah. Meta Ponebšek, Helena Knez, Barbara Leder, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

9:10–9:30

Slovenija: zelena, aktivna, zdrava. Predstavnik Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko

9:30–9:45

Predstavitev dobre prakse:  Xella (Zagorje), Hoteli Bernardin (Nova Gorica), sij ZIP center (Slovenj Gradec),  eTRI Zadruga (Ptuj) in Kostak (Krško)

9:45–10:45

Kako do motiviranih in zavzetih sodelavcev?

Ksenija Špiler Božič, BB Svetovanje (Zagorje, Krško)

Nataša Tovornik, Inspiris (Nova Gorica)

mag. Edita Krajnović, Mediade in mag. Natalie C. Postružnik, Nikrmana (Slovenj Gradec)

Zvezdana Lubej in Lara Delić, Kadrovska asistenca (Ptuj)

­10:45–11:15

Odmor

11:15–13:00

Interaktivna delavnica pod vodstvom predavatelja: Bistri, inovativni, zavzeti!

13:00–13:30

Sklepne misli delavnice

13:30–14:30

Kosilo in druženje

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da se pridružite enemu izmed petih dogodkov bizZ 2015 - vabilo.

 

Zagorje, 10. september in Krško, 17. september, Ksenija Špiler Božič, BB Svetovanje


PRIJAVA ZAGORJE, 10. september


PRIJAVA KRŠKO, 17. september


DRZNA AMBICIOZNOST


V BB Svetovanju Drznost in Ambicioznost vidimo kot zmagovalni par, ki spodbuja razvoj, nam omogoča zastavljanje norih, prebojnih ciljev in pogumno premika meje mogočega. Na delavnici Drzna ambicioznost bomo preverili temo – kaj je drzna ambicioznost, kako si postaviti drzno ambiciozne cilje in jih tudi doseči? Delavnica bo potekala na interaktiven način s proaktivnim sodelovanjem vseh udeležencev, ki bodo pod vodstvom trenerjev BB Svetovanja skupaj raziskovali drzno ambicioznost in preverili, kaj lahko vsak udeleženec naredi za korak naprej na področju drzne ambicioznosti.


Ksenija Špiler Božič je direktorica in poslovna trenerka v podjetju BB Svetovanje, kjer gradijo razvoj zaposlenih in timov ter delajo spremembe v podjetjih v smeri  trajnostnega razvoja. V 15-letih delovanja podjetja so razvili svoje lastne inovativno intuitivne programe razvoja in BB model preobrazbe. V podjetjih dosežejo spremembo, motivirajo zaposlene, povečujejo rast podjetja in večje zadovoljstvo med zaposlenimi. Soustvarjajo zgodbo o uspehu Steklarne Hrastnik, kjer so se zaposleni opolnomočili kot strokovnjaki in se razvil v bolj celovite osebnosti. Poslovna strategija – vključno s kadrovsko strategijo – pa je prepoznana kot inovativen model trajnostnega razvoja. Podjetje je prav za poslovni model prejelo tudi nagrado EBA (European Buseiness Award).

 

Nova Gorica, 14. september, Nataša Tovornik, Inspiris

 

PRIJAVA


USPEH PRIDE Z ZADOVOLJSTVOM IN SREČO


Za trdim delom pride uspeh? Narobe, uspeh pride z zadovoljstvom in srečo. Zadovoljstvo na delovnem mestu dvigne zavzetost tudi do 6-krat. A je v povprečju le 13% zaposlenih zadovoljnih na delovnem mestu. Kaj bi bilo, če bi bilo zadovoljnih več? Kaj bi se zgodilo z produktivnostjo, inovativnostjo in aktivnostjo?


Zadovoljstvo se začne pri posamezniku, družbeni (organizacijski) protokoli pa ga lahko povečujejo ali znižujejo. Naravnanost in prepričanja okolice vplivajo na posameznika in obratno. Če v organizaciji tisto, kar ljudje mislijo in tisto kar delajo nekaj šteje, so zadovoljni in zavzeti. Če imajo občutek, da kar mislijo ali delajo ni pomembno, se zavzetost zmanjša. Zavzetost je investicija v bodoče rezultate in učinkovitost organizacije. Ne gre toliko za investicijo glede denarja, kot na investicijo čustev. Če smo čustveno vpeti, smo bolj zavzeti. Zato bomo na predavanju in delavnici pogledali, kako to doseči.

 

Nataša Tovornik je gonilna sila Inspirisa, trenerka in svetovalka, po duši pa popotnica in inspiratorka. Uživa pri tem, ko pomaga ljudem implementirati želene spremembe. Najraje deluje na področjih razvoja vodij in timov, komunikacije, organizacije in sodelovanja, ter uravnoteženosti delovanja človeka.

 

 

Slovenj Gradec, 15. september, mag. Edita Krajnović, Mediade, in mag. Natalie C. Postružnik, Nikrmana


PRIJAVA


7 P-jev motivacije


Kaj je uspeh? Uspeh pomeni, da uresničiš cilje, ki si si jih zadal. Uspeh je tudi motivator, ki ljudem daje polet: »Ne podcenjujte uspehov, kajti prav ti so tisti, ki ljudi motivirajo,« poudarjajo izkušeni voditelji. Kateri so še dejavniki, ki vplivajo na motivacijo? Poimenovali smo jih 7 P-jev motivacije.


Mag.  Edita Krajnović je direktorica in urednica v podjetju Mediade. Poklicno pot je začela kot asistentka za poslovne finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Strokovni izziv jo je vodil v poslovno prakso, kjer je najprej kot direktorica trženja in nato kot izvršna direktorica poglabljala področji trženja in managementa.  V  podjetju GV Revije (izdajatelj Gospodarskega vestnika) je vodila prodajno ekipo z ambicijo: postati najboljša ekipa oglasnega trženja v Sloveniji. Ekipa se je dveh letih uvrstila med tri najboljše ekipe v Sloveniji.  V letu 2004 je bila Predsednica 13. Slovenskega oglaševalskega festivala. Z znanji in izkušnjami na področju managementa in komunikacij je aktivna v Združenju Manager in mentorica mladim podjetnikom v okviru CEED podjetniške mreže.

 

Mag. Natalie C. Postružnik združuje znanja s področja informacijske tehnologije, novinarstva, nemškega jezika s književnostjo, lingvistike ter menedžmenta. Tri leta je predsednikovala stanovski organizaciji PRSS (Public Relations Society of Slovenia). leta 2013 pa stopila na samostojno pot s podjetjem Nikrmana, kjer kot licencirana coachinja za vrhnji menedžment (licenca AoEC London) med drugim vodi projekt za uravnoteženost žensk in moških v procesu odločanja v gospodarstvu Include.all – Vključi.vse za Združenje Manager Slovenije.

 

Ptuj, 16. september, Zvezdana Lubej in Lara Delić, Profiles International

PRIJAVA

 

Si želite postati vodja, ki presega pričakovanja?


V času, ko se konkurenca vsakodnevno zaostruje, ko se poslovno okolje spreminja s svetlobno hitrostjo in zahteva nič počasnejši odziv, podjetja za obstanek nujno potrebujejo zavzete sodelavce. Le zavzeti posameznik, ki občuti močno čustveno in intelektualno povezavo s svojim podjetjem, bo pripravljen in zmožen investirati zahtevano veliko mero energije ter truda v dobrobit podjetja. Negovanje zavzetosti zaposlenih pa je ključna odgovornost vodje, ki s svojim vsakodnevnim pristopom ustvarja ali zavira nastanek spodbudnega okolja. Pri tem ne moremo mimo karizmatičnosti vodje, ki se potrjeno neposredno povezuje z zavzetostjo njegovih sodelavcev. Dolgo časa je veljajo prepričanje, da je karizma prirojena lastnost izbranih posameznikov. Danes vemo, da gre v resnici za konstrukt vedenjskih vzorcev, ki so s strani sogovornika zaznani kot karizmatični. S krepitvijo teh vedenjskih vzorcev lahko vsak vodja doprinese k večji zavzetosti in splošnemu uspehu svojega podjetja. Na interaktivnem predavanju bomo govorili o vodstveni karizmi, kot eni izmed pomembnih rešitev za povečanje zavzetosti zaposlenih. Predstavili pa bomo tudi korake s katerimi boste lahko sami pričeli krepiti svojo lastno karizmatičnost. Predavanju bo sledila delavnica, na kateri bomo preko sodobne metode proaktivne kavarne razvijali ideje in znanja s področja krepitve zavzetosti zaposlenih.


Zvezdana Lubej, country manager  Profiles International in ustanoviteljica Kadrovske asistence, z več kot 15 let delovnih izkušenj na različnih vodstvenih pozicijah. Zaljubljena v svoje življenje, delo, podjetje in rezultate, ki jih dosega skupaj z zaposlenimi, verjame, da veliki in pravi ljudje v nas puščajo dobre sledi in se skozi učenje, poslušanje, rast, tudi sami spreminjamo v tiste prave ljudi, ki za seboj puščajo gaz za tiste, ki šele prihajajo. Pravi rezultat njenega dela so pravi ljudje v pravem okolju in pravi ljudje na delovnem mestu, ki jih izpolnjuje, jim omogoča rast, razvoj in samoizpolnitev.

 

Lara Delić, univ. dipl. psihologinja in licencirana svetovalka Profiles Interational Slovenija,. Dela na področju selekcije in razvoja kadrov tako na individualni kot na timski ravni. Je strokovnjakinja za področje kariernega svetovanja, optimizacije timov, upravljanja s talenti, načrtovanja nasledstev in razvoja vodij.

 

 

Izvedba dogodka in objava prispevkov v medijih sodijo v okvir operacije, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada: »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Sredstva so zagotovljena v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike (javni izdatki). Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Dogodek bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

Na vrh