Opisi delavnic

1. Prevzemi pobudo in ustvari priložnost

Več: 1. Delavnica

 

2. Uvod v mentorstvo

Več: 2. Delavnica

 

3. Vpliv motivacije na prispevek zaposlenih

Več: 3. Delavnica

 

4. Vključevanje designa za izboljšanje poslovnih rezultatov

Več: 4. Delavnica

 

5. Moč komunikacije v podjetju - kako z zaposlenimi graditi mostove

Več: 5. Delavnica

 

Štiri dimenzije uspešnega vodenja in motiviranja sodelavcev

Več:  6. Delavnica

Na vrh