25. 9. 2013, Thermana Laško


Veseli nas, da so udeleženci  1. KONFERENCO O RAZVOJU KADROV odlično sprejeli. Na dogodku je svoje izkušnje, poglede in vizijo združilo več kot 350 udeležencev: strokovnjakov s kadrovskega področja in področja izobraževanja, predstavnikov podjetij, izobraževalnih institucij ter tistih, ki usmerjajo in pripravljajo zakonodajo. Udeleženci so z aktivnim sodelovanjem konferenco sooblikovali in s tem postavili dobre temelje za prihodnost.

 

Dogodek je bil razdeljen na dva dela. V plenarnem delu konference so sodelujoči na okrogli mizi razpravljali o soodgovornosti za razvoj poklicnih kompetenc in poklicne poti z vidika posameznika in delodajalca ter razmišljali o pomenu in različnih oblikah prenosa znanj.  V okviru drugega, strokovno izobraževalnega dela konference  sta se odvili zaključni konferenci dveh programov sklada (Praktično usposabljanje z delom in program Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja) ter tematska predavanja in delavnice, na katerih so udeleženci izvedeli več o novem zakonu o štipendiranju, nedenarnem nagrajevanju zaposlenih, o ukrepih za zmanjšanje absentizma, o tem, kako izbrati in vzgojiti naslednike ključnih zaposlenih, o mentorstvu in  pripravi zahtevkov za sofinanciranje.

 

Predstavitev programov ESS (Meta Ponebšek)

 

Predstavitev programov štipendiranja in programov mednarodne mobilnosti (Darinka Trček)

 

 

»Izvedbo dogodka sta s sofinanciranjem omogočila Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013: »Krepitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izboljšanje strokovno – razvojne funkcije in večjo kakovost storitev«, 5. razvojne prioritete »Institucionalna in administrativa usposobljenost« in 5.2. prednostne usmeritve »Reforma institucij na trgu dela« ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh