Dialog o razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah, ki je potekal 24. marca 2016 na  Gospodarski zbornici Slovenije, je privabil preko 70 udeležencev iz gospodarstva ter preko 40 udeležencev iz javnega sektorja. Udeleženci so razpravljali v skupinah po različnih področjih interesa in delovanja (turizem, lesarstvo, industrija, IKT, kadroviki, ...).
  

 

 
Na dogodku so bile predstavljene dobre prakse podjetij (Karton Količevo, Steklarna Hrastnik, Plastika Skaza, ...), ki so povezala poslovne izboljšave in razvoj kadrov. Na podlagi teh sprememb so podjetja dosegla vrhunske uspehe in preboje v svoji branži.


K uspehu so prispevala tudi pametno usmerjena in upravljana evropska sredstva. Vrhunska znanja in podpora strokovnjakov so postala dostopna skozi programa sofinanciranja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti [Kompetenčni centri za razvoj kadrov] ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo [procesni vavčer].  Programa, ki sta bila do sedaj izvajana kot ločena ukrepa, sta vsebinsko povezana, zato so  udeleženci dialoga so v svojih zaključkih tudi predlagali, da se ta sinergija upošteva tudi pri načrtovanju programov  novi finančni perspektivi. 
        

Ravno tako lahko nadgradnja ukrepa Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov poleg povezovanja spodbude za poslovne izboljšave z usposabljanji:

  • pomaga tudi pri posodabljanju poklicnih standardov,
  • sodeluje pri kreiranju programov usposabljanj (za mlade in odrasle), 
  • prispeva k realizaciji ciljev Strategije Pametne Specializacije.

 


Navdihujoči primeri, ki so bili predstavljeni na dogodku in so povzeti v nadaljevanju, so prepričali udeležence. Zdaj je potrebno navdušiti še državne institucije, ki so pristojne za spodbujanje podjetništva in gospodarstva, da razširijo dobro prakso po Sloveniji. Uspeh ukrepov naj se ne meri zgolj v vključitvah in porabi sredstev, ampak v rasti števila delovnih mest, povečane prodaje in višje dodane vrednosti ter boljšega standarda življenja zaposlenih.

 

Vabljeni k prebiranju celotnega poročila o dogodku.

  

 

Vabljeni k ogledu prezentacij, ki so bile predstavljene na dogodku na spodnjih povezavah:

 

  Miha Klinar, Gigodesign, vodja KCDM, Sebastjan Bogataj, direktor raziskav in razvoja, SIP strojna industrija

 

 

Na vrh