Dogodki programov sklada

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sklopu programov, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada, organizira različne dogodke (zaključne konference, posvete ipd).

V letu 2014 so bili izvede naslednji dogodki:

(v pripravi)

Na vrh