Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene 18. in 19. junija v Portorožu in v Ljubljani organiziral brezplačne strokovne delavnice pod skupnim naslovom »Z razvojem zaposlenih do odličnosti«.

 

 

Slovenska podjetja se vse bolj zavedajo, da je za razvoj konkurenčnosti, delovne uspešnosti in produktivnosti podjetij pomembno dobro in pravo usmerjanje zaposlenih v celotnem delovnem procesu. Razvite in okrepljene kadrovske službe v podjetjih vedo, da zaposleni predstavljajo pomemben socialni in »neopredmeten kapital« podjetja. Prav zato se je več kot 200 kadrovskih delavcev in drugih vodij iz več kot 150 slovenskih podjetij udeležilo delavnic v ciklu usposabljanj »Brez razvoja ljudi – razvoja ni« v Portorožu in v Ljubljani. Zanimanje je bilo veliko, saj so bile delavnice v obeh krajih zapolnjene v nekaj dneh, kar kaže na vse večjo zavest pri delodajalcih, da je potrebno poleg vlaganja v tehnološki razvoj vlagati tudi v zaposlene.

Podjetja se na trgu, ki je po mnenju predstavnikov podjetij neizprosen v konkurenčnosti, srečujejo z velikimi zahtevami po učinkovitem delovnem procesu. Ta pa poleg tehnološkega razvoja narekuje, da podjetja vlagajo v izobraževanja zaposlenih in krepijo kadrovske službe ter vodstvene kadre, ki bodo znali dobro delati z ljudmi in jih znotraj procesov v podjetju dobro voditi. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije se zaveda, da vsa podjetja v okviru javnega razpisa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene niso imela možnosti prejeti sredstev za sofinanciranje aktivnosti, ki omogočajo karierni razvoj zaposlenih in razvoj ključnega in vodstvenega kadra v podjetjih, zato je organiziral cikel brezplačnih delavnic, ki spodbujajo pozitiven odnos do razvoja znanja in kompetenc ljudi.

Pet podjetij iz seznama izbranih izvajalcev »Vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene« (Transformacija, Dialogos, Energos, O. K. Consulting in BMC International) je v celodnevni delavnici iz različnih zornih kotov osvetlilo vodenje in vodstvene veščine ter preskok v miselnosti vodij. Predstavila so različne dimenzije v podjetju, ki prispevajo k dobremu počutju zaposlenih, k njihovi zavzetosti, motiviranosti in zmagovalni miselnosti v podjetju.

Udeleženi predstavniki podjetij so ob koncu izvedenih delavnic ugotovili, da bodo s pomočjo pridobljenih znanj lahko bolje razumeli pomen oz. prednosti zdrave organizacijske kulture v podjetju ter se bodo bolj pogumno soočili s spremembami, ki so v sodobnih podjetjih stalnica. Okrepili so zavest o kvalitetah, sposobnostih in veščinah dobrega vodje, ki mirno, preudarno in pogumno vodi svoje zaposlene preko težkih situacij v podjetju. Udeleženci so pridobili izkušnje, kakšna je dobra komunikacija z zaposlenimi, ki jih motivira in ustvarja večjo produktivnost, krepi privrženost in lojalnost ter posledično prinaša večjo konkurenčnost podjetja. Seznanili so se z metodami in bistvenimi principi vitkih in agilnih organizacij in reševanjem konfliktov ter s ključnim pomenom in »uporabnostjo« letnih razvojnih razgovorov, ki so dobrodošlo in uporabno »orodje« za učinkovito in usmerjeno spoznavanje zaposlenih.


Ena izmed udeleženk se je poslovila z željo in predlogom, da bi bile takšne delavnice za podjetja organizirane vsaj petkrat letno in bi tako še bolj intenzivno lahko pomagale pri spreminjanju miselnosti v slovenskih podjetjih in pri oblikovanju »novega kompetenčnega modela vodij« ter širjenju zmagovite miselnosti »vse se da«, saj imamo Slovenci v sebi veliko zmagovalnega potenciala.

no news in this list.

Namen izvedbe predavanj je promocija razvoja kadrov in vsebin, ki se sofinancirajo v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene. Izvedbo delavnic sofinancira Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«, v okviru potrjene operacije »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

Na vrh