Predstavniki različnih slovenskih podjetjih so se 11. decembra udeležili letošnje zadnje strokovne delavnice pod skupnim naslovom »Z razvojem zaposlenih do odličnosti«, ki jo je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene (VKO) organiziral v Celju.


Udeleženci delavnice z naslovom »Moč komunikacije v podjetjih – kako z zaposlenimi graditi mostove«, so ugotavljali, kako medosebni odnosi znotraj podjetja vplivajo na uspeh podjetja in kako lahko vodstvo in zaposleni ustvarijo spodbudno in zdravo delovno okolje. Izvajalka delavnice Saša Ogrizek iz podjetja Aza plus d. o. o. je udeležence popeljala skozi veščine uspešne komunikacije med zaposlenimi v podjetju.


V slovenskih podjetjih predstavlja odsotnost osnovnega spoštovanja med zaposlenimi (vodstvo in drugi zaposleni) in občutka varnosti problem v gradnji spodbudnega delovnega okolja in kaže na dejstvo, da podjetja ne znajo dobro skrbeti za svoje zaposlene. Na drugi strani pa izkušnje in dobre prakse (ki jih predstavijo podjetja, vključena v projekt VKO, in udeleženci delavnic), kažejo veliko angažiranost in trud nekaterih kadrovskih in vodstvenih delavcev pri izgradnji spodbudne delovne klime znotraj podjetij.


»Ljudje dajo odpoved ljudem ne podjetju« je izpostavila voditeljica delavnice. S problematiko, kako spodbuditi zaposlene, da bi izrazili in uporabili svoje potenciale in se dobro počutili v delovnem okolju, se srečujejo vse organizacije in podjetja. Udeleženci so si bili edini, da ni denar največji stimulator zavzetosti zaposlenih v podjetju. Zaposleni imajo potrebo po sodelovanju pri nalogah, po pomoči in skupnem reševanju problemov in po občutku, da so uporabni in v podjetju potrebni, vendar pa teh potreb pogosto ne znajo izraziti. Zadovoljitev teh potreb je največji motivator za izgradnjo zavzetosti in pripadnosti podjetju. Naloga vodje je prav v tem, da spodbuja odprto in stalno komunikacijo z in med svojimi zaposlenimi, kjer se lahko posameznik primerno izrazi, se člani tima med seboj spoštujejo in poslušajo, in zagotavlja jasno in natančno informiranost in pretok informacij ter zna članom svojega tima ali skupine dodeliti odgovornosti in naloge.

Vsakdanja realnost predpostavlja, da se zaradi različnosti zaposlenih, pojavljajo tudi konfliktne situacije in reševanje le-teh zahteva veliko mero komunikacijskih veščin. Nerešeni konflikti in nesposobnost komunikacije predstavljajo vir stresa zaposlenih in so »pobudniki« različnih psihosomatskih tveganj v zvezi z delom. Po nekaterih raziskavah ocena stroškov zaradi posledic stresa in psihosomatskih obolenj znaša okoli 617 mio EUR leto (za države znotraj EU) in se kažejo kot absentizem, slabša produktivnost, stroški zdravljenja in stroški za socialno varnost. Nekatere ocene kažejo, da se stroški delodajalca gibljejo približno okoli 1.220 EUR na zaposlenega.


Ukvarjanje z zaposlenimi je torej za uspešnost podjetij dobra naložba in to povedo tudi udeleženci delavnic v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

 

 

Namen izvedbe predavanj je promocija razvoja kadrov in vsebin, ki se sofinancirajo v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene. Izvedbo delavnic sofinancira Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«, v okviru potrjene operacije »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

Na vrh