Cikel dogodkov Brez razvoja ljudi - razvoja ni!

Sklad organizira kvalitetne delavnice in predavanja za vodstvene in kadrovske delavce z namenom ozaveščanja in seznanjanja z učinkovitimi praksami vodenja, kadrovskih procesov, ki so ključni za uspešno in rastoče podjetje.

 

Namen izvajanja delavnic je osveščanje o pomembnosti vlaganja v človeške vire, o pomembnosti stalnega usposabljanja, o vključevanju in motivaciji zaposlenih, prilagajanju na spremembe, mentorstvu in medgeneracijskem sodelovanju. Predavanja in delavnice omogočajo dostop do znanja, izkušenj in orodij brezplačno.

 

Izvedeni dogodki:

    - 18. junija 2014 v Portorožu
    - 19. junija 2014 v Ljubljani

    - 22. oktober 2014 v Celju

    - 12. december 2014 v Celju

 

  • Sodelovanje na Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu (Sejem LOS)  z izvedbo predavanj in delavnic:

   - 7. 5 .2014 v Ljubljani - Strateška revitalizacija podjetij
   - 8. 5. 2014 v Ljubljani - Usposabljanje zaposlenih in Mentorstvo za mlade
   - 9. 5 .2014 v Ljubljani - Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih

 

 

Na vrh