O projektu »Kompetentna Slovenija«

 

 

Si želite ustvarite takšne delovne pogoje, ki bodo stimulirali motivacijo in elan vaših zaposlenih, saj se zavedate, da so ravno zaposleni lahko najboljši ambasadorji podjetja? Menite, da so prvi pogoj za lažje in boljše sodelovanje v vašem podjetju dobri in urejeni delovni odnosi?

Imate željo po strokovnem in osebnostnem razvoju? Se sprašujete kako postaviti in DOSEČI cilje ter hkrati kako ustvariti sinergijo med poslovno strategijo in organizacijsko kulturo? V kolikor ste se našli v katerem izmed zgoraj naštetih vprašanj in situacij, potem ste zagotovo na pravem mestu in vabljeni, da pozorno sledite spodnjim vsebinam. 

Nekaj dejstev o Kompetentni Sloveniji

 

 • izvaja se znotraj operacije “Kompetenčni centri za razvoj kadrov” (KOC 2.0), ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v okviru Evropskega socialnega sklada,
 • namenjena je vodjem, kadrovskim delavcem in ostalim zaposlenim,
 • spodbuja krepitev podjetniških znanj in t.i. mehkih veščin na področjih, ki jih strokovnjaki opredeljujejo kot kompetence prihodnosti,
 • poteka v obliki odprtih delavnic in usposabljanj, ki se izvajajo po celotni Sloveniji in predvsem zunaj treh večjih mestnih središč ter v sodelovanju z različnimi deležniki,
 • delavnice izvajajo VRHUNSKI slovenski in tuji predavatelji in strokovnjaki iz različnih področij,
 • udeležba je brezplačna.

 

Teme

 

 • pozitivna in ustvarjalna organizacijska klima
 • vodenje kadrov
 • dizajn menedžment in znamčenje
 • poslovne izboljšave in spodbujanje inovativnosti, menedžment inovacij
 • snovna učinkovitost, krožno gospodastvo, zero waste
 • komercializacija znanj ter prodajne veščine/trženje
 • poslovni bonton in idr.

 

Kaj se boste naučili na naših delavnicah in zakaj boste nad njimi navdušeni

 

 • da smo za uspeh in tudi neuspeh našega podjetja in organizacije odgovorni ravno mi,
 • da so zadovoljni kupci in stranke edino zagotovilo našega dolgoročnega obstoja in uspeha na trgu,
 • da je najšibkejši člen v notranjih organizacijskih okoljih ravno sistem nagrajevanja zaposlenih in zakaj je ljudi mogoče uspešno motivirati le s prispevkom k pogojem in klimi,
 • da je organizacijska kultura ključni dejavnik poslovnega (ne)uspeha slovenskih organizacij tako zasebnega kot tudi javnega sektorja,
 • z novimi znanji in veščinami boste pridobili priložnost, da prispevate k ustvarjanju tima kreativnih in predvsem visoko motiviranih sodelavcev, rezultate pa boste dosegali HITREJE in LAŽJE,
 • in nenazadnje: oborožili se boste s spoznanjem, da je vedno mogoče razmišljati tudi drugače.  

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

no news in this list.

Na vrh