Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 22. oktobra v Celju v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene organiziral strokovne delavnice pod skupnim naslovom »Z razvojem zaposlenih do odličnosti«.

 

Slovenska podjetja so že v prvem ciklu strokovnih delavnic »Z razvojem zaposlenih do odličnosti« v juniju pokazala izjemno zanimanje za izobraževanje svojih zaposlenih. Povpraševanje po nadaljnjih strokovnih delavnicah je bilo veliko in zato je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v Celju, 22. oktobra, organiziral drugi dve strokovni delavnici z naslovom »Napoveduje se … revolucija vodenja v Sloveniji!« in »Jaz, kreator svojega uspeha«, katerih se je udeležilo preko 50 kadrovskih delavcev in direktorjev ter vodij iz različnih slovenskih podjetij.


Udeleženci delavnic so izpostavili ugotovitev, da se v kadrovskih službah in med direktorji slovenskih podjetij vse bolj krepi zavest o tem, da je zadovoljen, samoiniciativen in samostojen zaposleni »zlata vreden« in prinaša podjetju dodano vrednost in korist. Zaradi kriznih razmer in ob apatičnosti ter pomanjkanju oz. padanju motivacije pri zaposlenih se kažejo potrebe po tem, da bi znali vodilni delavci dobro voditi svoje zaposlene in jih motivirati. Pri tem velja zlato pravilo, da je najprej potrebno začeti pri sebi. Tako so udeleženci na delavnici »Jaz, kreator svojega uspeha«, ki jo je vodil Peter Babarović (BTI KI Trening d. o. o.), spoznali, da smo ljudje, ko imamo le en sam dober razlog, zakaj nečemu reči da, bolj zavzeti in zadovoljni. To je najprej naloga vodij v podjetju. Izkušnje v tujini in v Sloveniji namreč kažejo, da sta povečana delovna uspešnost in učinkovitost rezultat zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Udeleženci so razmišljali in spoznavali, kako sprostiti svoj potencial in kako stopiti na višji nivo in se otresti motečih in zavirajočih predstav v naših glavah. S pomočjo fizičnega doživetja so spoznali, v čem se skriva moč posameznika in kako odstranimo omejitve v svojih glavah ter kaj je »ključ« za samomotivacijo.


Ugotovitev, da imajo vodje v podjetjih težave z vodenjem, so potrdila tudi podjetja, ki so vključena v projekt Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene. Izkazujejo veliko strokovno znanje na posameznem področju, hkrati pa imajo veliko pomanjkanje znanja na področju vodenja in upravljanja z ljudmi. Izvajalka delavnice »Napoveduje se … revolucija vodenja v Sloveniji!« Urša Lapajne Geisler  (Kadring d. o. o.) je udeležence popeljala v svet vodenja: predstavila jim je pomembna orodja in stile vodenja ter pojav modernega vodenja in potrebne kompetence dobrega vodje. Teorijo vodenja je pokazala tudi skozi prakso in predstavila analizo vodenje v šestih slovenskih podjetjih in njihove načine vodenja svojih zaposlenih. Udeleženci so se poglobili v skrivnosti velikih vodij in med drugim razkrili odgovore, zakaj je Angela Merkl najmočnejša ženska v Evropi, zakaj je general Colin Powell uspešno bil svoje bitke in kako pri nas premagati zapuščino tranzicije.


Da so delavnice dosegle svoj namen, je bilo razbrati z zadovoljnih obrazov udeleženih in iz njihovih pojasnil, da bodo z veliko vnemo prenesli nova znanja v svoja podjetja. Udeležena samostojna podjetnica je z iskrenim veseljem pohvalila pobudo sklada, da organizira takšne kakovostne delavnice brezplačno, saj mora po navadi za takšna izobraževanja veliko plačati.

 

 

Namen izvedbe predavanj je promocija razvoja kadrov in vsebin, ki se sofinancirajo v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene. Izvedbo delavnic sofinancira Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«, v okviru potrjene operacije »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

Na vrh