Return to login form 

Dogodki

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS organizira številne dogodke ter sodeluje kot soorganizator oz. strokovni partner na različnih dogodkih, sejmih in prireditvah.

 

Na letni ravni pripravljamo:

  • letno konferenco o razvoju kadrov;
  • posvete o razvoju kadrov;
  • brezplačne delavnice s področja razvoja kadrov;
  • predstavitve programov štipendiranja in sofinanciranja razvoja kadrov;
  • posvete s ciljnimi skupinami in drugimi deležniki pred pripravo programa;
  • podporne dogodke za prejemnike sredstev oz. za strokovno javnost.

 

 

Vabljeni!

 

Na vrh